Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 25 februari 2012

360 Bedrijfsruimten leeg en/of verwaarloosd in Limburg

25/02/2012 - Uit cijfers die Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) bekwam blijkt dat er in Limburg niet minder dan 360 bedrijfsruimten leeg staan en/of verwaarloosd zijn. Ruimtes die nu nutteloos zijn maar broodnodig voor de vele bedrijven die nog steeds op zoek zijn naar een goede vestiging.
Al jaren horen we de noodkreet dat veel bedrijven geen geschikte locatie vinden in Vlaanderen om zich te vestigen of om hun uitbreiding te realiseren. Dit heeft rechtstreeks tot gevolg dat we een aantal broodnodige jobs niet kunnen creëren. Of nog erger dat het bedrijf zich in het buitenland gaat vestigen.

In Limburg is de nood minder hoog doordat er nog wat meer open plaatsen op bedrijventerreinen zijn dan in de rest van Vlaanderen. Maar toch zijn er veel bedrijven, de kleine en middelgrote KMO’s, die geen geschikte locatie vinden.

Volksvertegenwoordiger Keulen : “Al te dikwijls staren wij ons blind op onze bedrijventerreinen maar er zijn ook andere opties. In Limburg staan niet minder dan 360 bedrijfsruimten leeg en/of zijn verwaarloosd. Een niet aangeboord reservoir van locaties die misschien wel soelaas kunnen brengen voor de zoekende ondernemers.”

Er is over de laatste zes jaar wel een lichte daling van deze “beschikbare” ruimtes – van 420 in 2006 naar 360 in 2011 – wat betekent dat er hier en daar toch een aantal ondernemers zijn die hierop inspelen. Maar er is met nog 360 van deze ruimtes nog veel potentieel.

De Vlaamse overheid ondersteunt ook bedrijven die hierin willen investeren. Van 2006 tot en met 2011 werd 1.213.490,21 euro gesubsidieerd voor saneringswerkzaamheden en 1.434.150 euro subsidies voor verwerving in Limburg.

“Daarom ook mijn oproep aan bedrijfsleiders en Voka’s, Unizo’s en VKW’s van deze wereld om verder te kijken dan de bedrijventerreinen en elke opportuniteit zoals deze van leegstaande en verwaarloosde ruimtes samen met de subsidies te grijpen. We kunnen elke kans op tewerkstelling gebruiken in deze crisisperiode!” besluit Marino Keulen.

De inventarislijsten worden door de gemeenten opgesteld in opdracht en onder toezicht van het gewest. De verwerkte lijst komt daarna ook terug in het bezit van de gemeenten en is daar raadpleegbaar voor geïnteresseerden.

dinsdag 21 februari 2012

Vlaanderen en haar steden en gemeenten hebben het fietspad ontdekt

21/02/2012 - In 2009 werden niet alle budgetten voor de aanleg van fietspaden benut. 2011 bevestigt dat 2010 wel degelijk een kentering was want dit is het tweede jaar op rij dat alle budgetten opgebruikt zijn. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) is verheugd want het betekent dat de broodnodige fietspaden eindelijk tot realiteit komen.

Via module 13 kunnen steden en gemeenten fietspaden aanleggen die mee betaald worden door het Vlaams Gewest, maar ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt fietspaden aan. In 2009 lukte het niet om het volledige budget voorzien voor module 13 en dat van AWV volledig te gebruiken en om te zetten in fietspaden. In 2010 kwam de kentering en werden alle budgetten opgebruikt en kregen we 224,28 km fietspad erbij. 2011 blijkt het jaar van de bevestiging want opnieuw werden alle budgetten opgebruikt en kregen we er 201,08 km fietspad erbij.

De situatie van voor 2010 was voor velen onbegrijpelijk omdat iedereen de mond vol heeft over fietspaden en de noodzaak er van inziet. Immers de fietspaden leiden tot een verhoogde verkeersveiligheid. “Daarom ook dat ik dit probleem in het verleden had aangekaart in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Dit heeft blijkbaar een kentering meegebracht wat alleen maar toe te juichen is.” stelt Marino Keulen.

De provincie Oost-Vlaanderen is in 2011, net zoals in 2010, koploper met 61,608 km, daarna valt er een gat met de volgende provincies. De provincie Antwerpen behoudt met 39.816 km nog altijd haar tweede plaats, dan komt de provincie West-Vlaanderen met 39,388 km, daarna de provincie Limburg met 34,881 km en als laatste de provincie Vlaams-Brabant met 25,387 km. In totaal bijna de afstand van de kust tot Genk. Het verschil in hoeveelheid km kan verklaard worden doordat de gemeenten aanvragen doen maar ook dat de aanleg van fietspaden in één beweging wordt meegenomen wanneer het gewest de aanleg of herstelling doet van de wegen. De provincie Oost-Vlaanderen heeft een grote achterstand in onderhoud zoals bleek uit de laatste rapportage van de wegentoestand en is nu bezig aan een inhaalbeweging.

In geld betekent dit dat er in 2011 voor 65,08 miljoen euro ofwel 323.738,54 euro per km fietspad werd geïnvesteerd in veiliger verkeer voor onze fietsers. Marino Keulen vindt investeren in fietspaden nuttig maar dit creëert ook de verwachting bij de belastingbetaler, die deze fietspaden betaald heeft, dat de fietsers deze fietspaden ook gaan gebruiken en niet op de openbare weg rijden zoals we spijtig genoeg al te dikwijls zien gebeuren.

De cijfers doen wel één vraagteken oprijzen waar parlementslid Keulen verder verduidelijking zal vragen bij de bevoegde minister : De gemiddelde kostprijs van een fietspad in Oost-Vlaanderen is 132.698,50 euro per km en deze in West-Vlaanderen is 567.403,90 euro per km ofwel meer dan drie keer zoveel.

Marino Keulen : "Ondanks dat de provincie Limburg al een sterk imago heeft als fietsprovincie blijkt dat ook hier nog verder geïnvesteerd wordt. Hiermee zorgt Limburg er voor dat ze terecht de fietsprovincie van Vlaanderen is! "

zaterdag 18 februari 2012

Snelle interventiemotor voor Lanaken

18/02/2012 - De SIM kan het beschouwd worden als een ‘ambulance op 2 wielen’. De SIM maakt snelle interventies mogelijk tijdens evenementen waar grote groepen mensen samengekomen zijn. De motor zal in Lanaken voor het eerst ingezet worden tijdens de carnavalstoet in Lanaken Centrum, aanstaande zondag.

Ronny Jamaer van Ambi Care: “Op de SIM motor is alle materiaal aanwezig voor ‘Basic Live Support’. Het gaat dan om reanimatie- en beademingsmateriaal. We gebruiken ondermeer een hartdefibrillator. Eigenlijk kunnen we de acute hulp verlenen aan personen in nood bij een massa-evenement waar het soms moeilijker is om met een ambulance meteen bij de hulpbehoevende te geraken. Zondag zetten we de SIM een eerste keer in. Gezien de drukte tijdens carnavalstoeten op en langs de omloop van de carnavalsoptochten door carnavalswagens en toeschouwers, is het niet evident om een ziekenwagen te manoeuvreren tot op de plaats van een incident. Op deze manier betekent de inzet van de SIM een bijkomende ondersteuning voor het Rode Kruis, die jaarlijks grote inspanningen leveren tijdens de carnavalstoeten in het belang van de veiligheid van de toeschouwers.”

De SIM motor wordt bemand door 2 hulpverleners. Zij oordelen ter plaatse of een interventie van een MUG team met ambulancewagen vereist is.

Burgemeester Marino Keulen: “Het gemeentebestuur heeft enkele jaren geleden al een inspanning geleverd, samen met het Rode Kruis en dankzij een private gift om op heel wat openbare locaties in onze gemeente SAED toestellen te plaatsen en opleidingen te geven voor burgers om deze toestellen te bedienen. We hebben ook een prima samenwerking met Ambi Care waar we bijvoorbeeld ook een maatoplossing voor uitgewerkt hebben n.a.v. hun tijdelijke verhuis ter gelegenheid van de werken op de Kiezelweg, waar hun uitvalsbasis gelegen is. Die goede samenwerking zet zich nu ook voort in dit SIM project. Wij stellen graag een SAED toestel ter beschikking om snelle interventies nog beter te faciliteren. En we zijn natuurlijk heel tevreden dat die SIM motor aanstaande zondag kan ingezet worden tijdens de carnavalsoptocht in Lanaken waar we toch enkele tienduizenden mensen verwachten in het centrum. De SIM motor zal binnen enkele weken ook ingezet worden tijdens de lichtstoet in Gellik.”

Lanaken pioniert op het vlak van veiligheid voor haar burgers. In het kader van de noodplanning resulteerde dit in een goede samenwerking van de Gemeente Lanaken met de medische discipline (Rode Kruis, huisartsenkring, …) in het algemeen en de ambulancedienst Ambi-Care in het bijzonder.

Marino Keulen: “Het gemeentebestuur gaat ook – op initiatief van mijn voorganger Guido Willen - investeren in de aankoop van een nieuwe ziekenwagen. Die ziekenwagen wordt dan eigendom van het gemeentebestuur maar Ambi Care zal de ambulance mogen gebruiken. De inwoners van de Gemeente Lanaken zijn hierdoor verzekerd van een veilig en comfortabel ziekenvervoer in meestal moeilijke omstandigheden

De organisatoren van de carnavalstoeten, de hulpdiensten en het gemeentebestuur van Lanaken zijn dan ook verheugd over deze voortreffelijke samenwerking die a.s. zondag vorm zal krijgen.


maandag 13 februari 2012

Actuele vraag aan minister-president Kris Peeters.

13/02/2012 - Afgelopen weekend werd ik getroffen door een fris en origineel voorstel van de federale topadministratie. Met name het aanbod om het dubbele bedrag te besparen tov het gevraagde maar dat aanbod koppelen aan de vraag voor meer autonomie.

De federale regering vroeg om in 2012 50 miljoen euro te besparen aan personeelskosten en in 2013 50 miljoen euro te besparen aan werkingskosten. De voorzitters van de federale overheidsdiensten (FOD’s en POD’s) stellen voor 100 miljoen te besparen in 2012. Van de extra 50 miljoen die bespaart wordt in 2012 zou 25 miljoen bestemd zijn voor het begrotingstekort en 25 miljoen als investering in modernisering die daarna een recurrente besparing van 15 miljoen euro moet opleveren. De meer autonomie die ze vragen betekent dat ze zelf kijken wie ze al dan niet vervangen van de gepensioneerden maar ze zullen zorgen dat de cijfers kloppen.

Crisissen zijn uitdagingen zei destijds Andre Leysen. Met dit voorstel bewijzen de federale topambtenaren dat ze de tijdsgeest goed aanvoelen : Iedereen moet besparen, het met minder stellen en nu moet ook de federale staatsadministratie haar steentje bijdragen.

Het voorstel bewijst ook dat er nog altijd rek zit op de elastiek want de federale staatsadministratie was de afgelopen jaren meermaals voorwerp van besparingsrondes en ondanks dat is er nog altijd ruimte om te besparen.

De financieringswet speelt in het voordeel van de regionale overheden. Wat betekent dat als er federaal nog wat ruimte over is om te besparen, die ruimte om te besparen aan Vlaamse kant zeker moet aanwezig zijn.

De Vlaamse overheid moet meer dan 500 miljoen euro gaan besparen. Een eerste stap zou er in kunnen bestaan dit federaal voorstel te volgen en een besparing door te voeren in de Vlaamse administratie om te komen tot een slanke, fitte en minder dure overheid.

Vraag : Is de Vlaamse regering bereid om deze oefening ook toe te passen op de Vlaamse overheid?
Reactie Fons Leroy op Facebook.

"Hoed af voor mijn federale collega's voor hun begrotingsinspanningen."

donderdag 9 februari 2012

Tuchtprocedure afdelingshoofd opgestart

09/02/2012 - Op 22 december 2011 heeft het college van burgemeester en schepenen van Lanaken, kennis genomen van een verslag van het afdelingshoofd Vrije Tijd, over mogelijke tekortkomingen in de rekening 2010 van de vzw Jeugd. Het college van burgemeester en schepenen had daartoe de opdracht gegeven aan datzelfde afdelingshoofd Vrije Tijd. Na kennisname van dit verslag heeft het college vragen tot verduidelijking gesteld aan het diensthoofd vzw Jeugd.

Beslissing college van burgemeester en schepenen

Vandaag heeft het college kennis genomen van de antwoorden van het diensthoofd. Het college van burgemeester en schepenen vindt dat een aantal vragen onbeantwoord blijven en verdere verduidelijking noodzakelijk is.

Ten einde deze verduidelijking te bekomen, werd de gemeentesecretaris, als tuchtonderzoeker, aangesteld. De gemeentesecretaris wordt belast met een diepgaand onderzoek naar alle feiten die “voor en tegen” de 2 betrokken personeelsleden pleiten.

Er wordt verwacht dat dit onderzoek enkele weken in beslag zal nemen. Dit is de eerste fase van het tuchtonderzoek. Dan wordt dit onderzoeksrapport aan college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Op basis van de inhoud zal het college van burgemeester en schepenen beslissen of het tuchtonderzoek met de daarbij horende sancties verder wordt gezet.

Het college van burgemeester en schepenen volgt hiermee de wettelijke procedure voorgeschreven door de Vlaamse Regering.

http://www.tvl.be/nl/2012-02-09/lanaken-start-tuchtprocedure-rond-gesjoemel-vzw-jeugd/

donderdag 2 februari 2012

Open Vld: Nieuwe BIV-regeling voldoet niet

02/02/2012 - In het Vlaams Parlement werd vandaag het invoeren van de nieuwe BIV-regeling besproken. De Open Vld-fractie is net zoals VAB, Touring, Febiac en een hele rits andere organisaties gekant tegen deze nieuwe regeling. Toch hield de meerderheid vast aan deze belastingverhoging die volgens Marino Keulen en Sas Van Rouveroij het milieu niet ten goede zal komen.
"De Vlaamse regering heeft de wijziging van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) aangegrepen om de belastingen te kunnen verhogen. De grote dieselwagens worden bevoordeeld maar de kleinere gezins- en stadswagens worden veel zwaarder belast. Het is dus een asociale belasting op de kap van de hardwerkende Vlaming", aldus Marino Keulen.

De nieuwe BIV werkt niet vergroenend
Fractievoorzitter Sas van Rouveroij : "Maar ook van de vergroening van het wagenpark zal niet veel terecht komen. Deze BIV is niet berekend op basis van de Ecoscore en speelt dus niet op alle vervuilende componenten. Zo wordt er weinig waarde gehecht aan NOx (stikstof en fijn stof) wat de dieselwagens bevoordeelt en wordt de CO2-uitstoot niet op gelijke wijze belast. Bovendien zal de 'sociale' correctie ervoor zorgen dat oudere vervuilende wagens langer zullen blijven rijden."

De nieuwe BIV is een gemiste kans
Open VLD wenst een echte vergroening van de autofiscaliteit door enkel het gebruik en niet het bezit van de wagen te belasten en dit via een slimme kilometerheffing waarvan de hoogte varieert met de milieuprestaties van het voertuig. Hierbij dienen alle verkeersbelastingen zoals BIV, verkeersbelasting, de aankoop van de nummerplaat en de accijnzen op de brandstof, samen hervormd te worden.

Voor meer informatie
  • Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger, GSM 0476 41 64 80
  • Sas van Rouveroij, Vlaams volksvertegenwoordiger, GSM 0475 89 36 41

woensdag 1 februari 2012

Chinese economische delegatie bezocht Lanaken

01/02/2012 - Vandaag bezocht een Chinese economische delegatie de gemeente Lanaken in haarzoektocht naar een mogelijke lokatie om in onze provincie te investeren in de toekomst. Het bezoek was een initiatief van het logistiek platform POM Limburg (Provinciale Ontwikkeling Maatschappij Limburg). De China-desk van de POM ondersteunt Chinese bedrijven die opzoek zijn naar investeringsmogelijkheden in de regio Limburg.

Burgemeester Marino Keulen: “We waren zeer verheugd met dit bezoek en hebben de Chinese delegatie de troeven getoond die we in Lanaken hebben. We hebben een strategische ligging met de luchthavens van Maastricht en Luik in de onmiddellijke omgeving. We liggen aan een kruising van autowegen. Bovendien hebben we onmiddellijk20 ha industriegrond beschikbaar dat op termijn via het Lanakerveld en het ENA-gebied nog eens met 60 ha uitgebreid kan worden. We hebben in onze uiteenzetting tegenover de Chinese delegatie ook de trimodale ontsluiting beklemtoond, want Lanaken is erg goed bereikbaar via de weg, via het spoor en via het water. De Chinese delegatie bezocht de Railport site en het transportbedrijf Gobo en heeft kunnen zien dat Lanaken heel wat logistieke potenties heeft.”

Vraag om uitleg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

01/02/2012 - Sinds 1992 zijn er 6 snelbussen op lijn 178 en 168. Deze lijnen vertrekken te Maaseik, Maasmechelen en Bocholt om in Houthalen samen te komen om dan respectievelijk naar Leuven-Brussel en Antwerpen door te rijden. Op zondagavonden hebben we de snelbussen op lijn 179 die studenten naar Leuven en Brussel brengen. De reden voor het inleggen van deze snelbussen is simpel : “Limburg wordt in de feiten niet ontsloten door de NMBS zoals andere delen van het land. Het gevolg is dat de reistijd per trein van deze locaties uit Limburg zodanig lang waren dat het praktisch onmogelijk werd.


Om uiteindelijk een echte ontsluiting te krijgen via het spoor zal het wachten zijn op de realisatie van het project Spartacus in combinatie met een aantal busverbindingen die aansluiten op Spartacus zodat locaties zoals Noordoost Limburg waar geen tramlijn is van Spartacus niet in de kou blijven staan.

Ondertussen zit De Lijn volop in besparingsmodus wat logisch is want in deze tijden moet iedereen de tering naar de nering zetten, ook De Lijn.  Naast allerlei besparingsmogelijkheden is men bij De Lijn op zoek naar niet succesvolle lijnen die kunnen geschrapt worden of een goedkoper alternatief krijgen.  Een logische handeling waar wij achter staan.

Nu blijkt echter dat ook succesvolle lijnen in het vizier komen en dat er reeds een opzegging is gebeurd van de contracten voor de sneldiensten Lanaken - Maaseik - Leuven – Brussel.

Nochtans waren deze buslijnen een succes :
  • Onder impuls van Heidebloem is er een bijkomende lijn Lanaken, Waterschei, Houthalen, Leuven – Brussel ingelegd.
  • Op deze lijn werden zelfs dubbeldekkers ingezet vanwege een dagelijkse bezetting van een 60-tal personen.
  • Op vrijdagavond worden er 5 extra buslijnen ingelegd (dus 11 ritten in totaal) om de studenten uit Leuven en Brussel sneller terug in Limburg te krijgen waar geen spoorontsluiting is.
  • Op zondagavond worden er terug 5 extra ritten ingelegd om de studenten uit Limburg waar geen spoorontsluiting is op een snelle en vlotte manier terug in hun studentensteden te krijgen.

De reden die De Lijn opgeeft blijkt niets te maken te hebben met het al dan niet succesvol zijn van een buslijn maar wordt gehaald uit de bewering dat deze buslijnen parallel met het spoor lopen.  Bij mijn weten is er geen treinverbinding voor personenvervoer uit Lanaken, uit Maasmechelen, uit Houthalen, uit Maaseik of uit Bocholt naar Leuven-Brussel of Antwerpen.

Buiten het feit dat met deze maatregel een ganse regio geen minimale ontsluiting meer heeft zorgt dit ook voor onrust voor alle succesvolle buslijnen en duiken langs alle kanten vragen op welke dan wel de criteria zijn die De Lijn hanteert.

Hieromtrent had ik de volgende vragen voor de minister :

  1. Waarom worden de succesvolle snelbusverbindingen waar geen alternatieven voor zijn afgeschaft en wat gaat er nu gebeuren om toch voor ontsluiting van de ganse regio te zorgen?
  2. Wat zijn de criteria die De Lijn hanteert om te komen tot een beslissing over het al dan niet afschaffen van bepaalde busverbindingen?
  3. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de onduidelijkheid en ongerustheid die er nu heerst bij andere succesvolle lijnbusverbindingen weggenomen wordt?


Marino Keulen