Marino Keulen | Open VLD Lanaken

Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!

E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 22 augustus 2016

@GemeenteLanaken is the place to be in september

Lanaken is the place to be in september

De gemeente Lanaken heeft een volgeboekte maand september: 

Stem de Neanderthalersite Veldwezelt naar de Onroerenderfgoedprijs 2016! >

Wie als winnaar uit de bus komt, wordt op 7 oktober bekend gemaakt. Wie de Neanderthalersite wilt steunen, kan dit uiteraard. Er wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Breng nu alvast je stem uit via www.onroerenderfgoedprijs.be ! Stemmen kan tot en met 12 september.

donderdag 18 augustus 2016

@KeulenMarino op #VOKA zomerstage bij carrosseriebedrijf Vecarro te Genk”


Elke zomer stuurt VOKA parlementsleden op een zomerstage om ervaring in hun werkdomein op te doen en contacten te leggen met ondernemers. Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) ging op 17 augustus een dag meedraaien bij carrosseriebedrijf Vecarro uit Genk.

Vecarro is een familiebedrijf, opgericht in 1987, met vestigingen in Genk (hoofdzetel), Turnhout, Overijse en Lochristi, met momenteel dochter Isabelle Vermeire aan het hoofd. “Voor politici is het een leerrijke ervaring om tijdens het politieke reces bedrijven te bezoeken en op de werkvloer ervaring op te doen, uitleg te krijgen over de werking en knelpunten van de sector bespreekbaar te maken,” legt Marino Keulen uit.

Na een voorstelling, kreeg de heer Keulen een rondleiding op de werkvloer en mocht hij zelf de handen uit de mouwen steken en de stappen van het autoherstel aan de lijven ondervinden. Nadien was er nog ruimte voor de administratieve afhandeling van elk dossier en de pijnpunten waar de sector mee kampt.

“De wereld van de carrosserie heeft vaak nog een negatief imago, terwijl het vakmannen zijn die technologisch een goede opleiding nodig hebben en hun werk is zelfs een heuse ambacht met enorm veel handwerk. Dat heb ik zelf mogen ondervinden bij het schuren en spuiten van auto-onderdelen,” aldus Keulen. “Een pijnpunt is dan ook om aan gekwalificeerd personeel te geraken en daar liggen uitdagingen voor deze sector om samen met onderwijsinstellingen te komen tot goede resultaten.”

Naast een brandende ambitie, valt bij Vecarro ook nog op dat het geleid wordt door twee vrouwen; zaakvoerder Isabelle Vermeire en haar trouwe assistent en financieel beheerder Christel. “Zeker in de sector van de automobiel is dat een rariteit dat twee vrouwen een werkvloer van twintig mannen aansturen. Binnenkort zullen ze enkele kilometers verder hun intrek nemen in een splinternieuw gebouw en nog meer service kunnen bieden aan hun klanten,” besluit Keulen. “Het was een verrijkende ervaring en dat is precies de doelstelling van VOKA.”

woensdag 17 augustus 2016

#Persbericht #politiezoneLAMA #overvallersaangehouden


Drie overvallers aangehouden te Lanaken

In navolging van een nachtelijke overval met geweld op het gokkantoor My Bet te Lanaken, gepleegd op 16 juni van dit jaar, heeft het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen, na doorgedreven onderzoek, de voorbije week drie mannen voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren.

Het betreft hier drie inwoners van Lanaken, respectievelijk 19, 22 en 23 jaar oud. Zij werden allen onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het onderzoek wordt verdergezet en bijkomende aanhoudingen worden niet uitgesloten.

donderdag 28 juli 2016

#wegenwerken Bilzerbaan Veldwezelt

Aanleg fietspaden en riolering Bilzerbaan Veldwezelt


Duur van de werken

Er wordt gestart op dinsdag 2 augustus 2016 en de werken zullen 220 werkdagen in beslag nemen. (70 werkdagen nutmaatschappijen + 150 werkdagen riolering en fietspaden). Einde der werken voorzien eind 2017.

Bereikbaarheid en parkeren

De werfzone blijft steeds bereik- en berijdbaar. Buiten de werkuren blijft de omgeving van de woning steeds bereikbaar met de wagen. TIjdens de werkuren zijn de woningen steeds te voet of met de fiets bereikbaar.

Auto's liefst steeds voor 7u buiten de werfzone zetten. (doorgang kan anders onderbroken zijn t.g.v. werfvoertuigen)

Parkeren kan tijdens de werkuren nooit binnende werkzone. Parkeer zoveel mogelijk op voorziene parkings, zijstraten, ...


Omleiding

Verkeer richting Veldwezelt en Maastricht is mogelijk op de Bilzerbaan over één rijstrook.
Verkeer komende van Veldwezelt richting Mopertingen dient de omleiding te volgen.

Kruispunt N2/N78 is afgesloten voor alle verkeer richting Bilzen en moet verplicht onderstaande omleiding volgen.
Werkplanning/Timing
1. Vanaf 2 augustus 2016: voorbereidende werken, ca. 2 weken
2. Vanaf 16 augustus 2016: aanvang werken nutsmaatschappijen, 70 werkdagen
3. Vanaf ca. oktober 2016: start rioleringswerken Molenpoel, aansluitend herstel/vernieuwen van wegenis in Molenpoel
4. Vanaf begin 2017: start werken aan Bilzerbaan
Uitvoering d.m.v. éénrichtingsverkeer in 'korte' (ca. 500m) werfzones/2 weghelften
5. Najaar 2017 (plantseizoen): beplantingswerken


Fases

Fase 1: verplaatsing van de nutsleidingen en aanleg van de riolering en wegenis Molenpoel
Fase 2a: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van Molenpoel (kmp 93.500) tot kruispunt Strodorp (93.000) noordzijde
Fase 2b: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van Molenpoel (kmp 93.500) tot kruispunt Strodorp (93.000) zuidzijde
Fase 3a: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van kruispunt Strodorp (93.000) tot begin landbouwgebied (kmp 92.400) noordzijde
Fase 3b: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van kruispunt Strodorp (93.000) tot begin landbouwgebied (kmp 92.400) zuidzijde
Fase 4: aanleg vrijliggende fietspaden van landbouwgebied (kmp 92.400) tot gemeentegrens Lanaken/Bilzen (kmp 91.840)


Kostprijs

Aanleg fietspaden en kruispunten: préfinanciering 825.000 euro
Renovatie gewestweg en afwatering t.l.v. AWV 220.000 euro
Voetpaden, groenaanleg en Molenpoel t.l.v. Lanaken 100.000 euro
Riolering t.l.v. Infrax 815.000 euro

Totale project zonder BTW 1.960.000 euro

maandag 25 juli 2016

#Persbericht Marino Keulen#21 juli 2016#:“Rapport Agentschap Wegen en Verkeer over de asbestproblematiek Philipsbrug Hasselt stelt geen grootschalige fouten vast”#

Nadat op 20 april 2016 bekend raakte dat er asbest gevonden was op de werf van de Philipsbrug in Kiewit beval bevoegd minister Weyts een onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Limburg. Na een parlementaire vraag van Marino Keulen (Open Vld), kreeg de Vlaamse volksvertegenwoordiger het rapport in handen. “Het rapport van AWV geeft enerzijds een relaas van de feiten, zowel in het voortraject als na de vondst van asbest, en stelt dat het agentschap alles gedaan heeft zoals wettelijk voorzien is. Wel zal in de toekomst voor elke afbraak en opbraak van infrastructuurwerken een sloopinventaris gemaakt worden waarin eventuele asbest ook opgemerkt kan worden”, legt Keulen uit.


De historiek van de asbestproblematiek in de Philipsbrug is ondertussen welbekend, in het rapport van AWV wordt dit dan ook uitvoerig uit de doeken gedaan vanaf het plan van afbraak tot de eigenlijke afbraak en het ontdekken van asbest toe. Alle genomen stappen worden uitgebreid toegelicht en hieruit concludeert AWV dat men rekening heeft gehouden met alle factoren en alle wettelijke stappen gevolgd heeft vanaf de detectie van asbest. Ook stelt het rapport dat de bekisting met asbesthoudende elementen die aanwezig was in de brug, niet vermeld was op de bouwplannen en er voor dit project geen asbestinventaris voorafgaandelijk opgemaakt diende te worden.
Wel heeft AWV een proces-verbaal opgemaakt naar het studiebureau en naar de aannemer. Het studiebureau (dat het Veiligheids – en Gezondheidsplan heeft opgemaakt) omdat er op voorhand geen inventaris (sloop en/of asbest) werd opgemaakt, dit was geen wettelijke verplichting, maar het studiebureau had er de aandacht op kunnen vestigen. De aannemer omdat deze het Veiligheids – en Gezondheidsplan (VGP) heeft ondertekend zonder dat er melding werd gemaakt van het ontbreken van een inventaris.
“Het rapport van AWV geeft vooral een feitelijk relaas zonder veel conclusies te trekken,” aldus Marino Keulen. “Wel is het positief dat men de hele situatie onderzocht heeft en als gevolgtrekking voor elk infrastructuurwerk een sloopinventaris op gaat stellen. Bijkomend gegeven is dat AWV tijdens de hele procedure open gecommuniceerd heeft, zowel naar de pers als naar de buurtbewoners toe. Ik hoop dat men dit blijft doen, daar er momenteel opnieuw een verhoogde asbestconcentratie gemeten is aan de werf op 13 juli.”