Marino Keulen | Open VLD Lanaken

Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!

E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 20 juli 2016

378 verkeersdoden in Vlaanderen zijn er nog steeds veel te veel

Uit cijfers van de FOD economie blijkt dat er vorig jaar 732 verkeersdoden te betreuren vielen in België, waarvan 378 in Vlaanderen. Voor Vlaanderen is dit een lichte daling van het aantal verkeersdoden, maar nog steeds veel te veel. Bevoegd Vlaams minister Weyts heeft enige tijd geleden een ambitieus verkeersveiligheidsplan gelanceerd. Zijn ambitie om het aantal verkeersdoden te verminderen ondersteunen we en de komende jaren zullen hiervoor ook extra inspanningen gedaan worden: Inzetten op sensibilisering, betere verkeerseducatie (o.a. hervormde rijopleiding), meer handhaving (via trajectcontrole) en verkeersveilige infrastructuur voor elke weggebruiker.

vrijdag 15 juli 2016

#Persbericht Marino Keulen 14-07-2016#:“Kaderovereenkomst Spartacus zal aangepast worden met Mosae Forum als eindhalte”#

In de marge van de bespreking van de evaluatie van de beheersovereenkomst 2011-2015 van de VVM De Lijn in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken, heeft Vlaams minister Weyts verklaard aan Marino Keulen dat er na de goedkeuring door de Vlaamse Regering (afgelopen vrijdag) van de afspraken rond Spartacus (o.a. van lijn 1), contact gezocht is met Nederland. “De minister verklaarde dat de datum voor concreet overleg nog bepaald dient te worden, maar zeker is dat de huidige kaderovereenkomst aangepast wordt met Mosae Forum als eindhalte,” aldus Keulen.
Nadat vorige week in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement duidelijk werd dat er voor lijn 1 (Hasselt-Maastricht) een akkoord was met de Nederlanders, men lijn 2 (Hasselt-Genk-Maasmechelen) wil versnellen door te werken met een trambus in afwachting van een sneltram en voor lijn 3 (Hasselt-Neerpelt als spoorlijn 18) denkt aan prefinanciering bij de NMBS; verklaarde minister Weyts deze week dat de Vlaamse Regering dit allemaal bevestigd heeft tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag.
Voor de afhandeling van lijn 1 heeft men contact opgenomen met de Nederlandse partners en zal de huidige kaderovereenkomst met de gemeente Maastricht en de provincie Nederlands-Limburg aangepast worden. De voornaamste aanpassing omvat de wijziging van de eindhalte, het station van Maastricht wordt vervangen door Mosae Forum.
“Een precieze datum wanneer de minister opnieuw met de Nederlandse partners rond de tafel gaat zitten, is nog niet bekend,” stelt Marino Keulen vast. “Het is wel duidelijk dat minister Weyts zijn engagement voor dit project nakomt en zijn rol goed speelt. De bal ligt hierdoor terug in het kamp van de Nederlandse partners die dan op het vlak van ruimtelijke ordening met een aantal aanpassingen moeten komen: een nieuw bestemmingsplan en andere beschikkingen op het vlak van ruimtelijke ordening (bv. bouwvergunning …).”

zaterdag 9 juli 2016

Persbericht 8 juli 2016 : #Tegen 2018 zijn er 80 Blue-bike punten#

Tegen 2018 zijn er 80 Blue-bike punten
Marino Keulen: "Deelfietsen zijn een essentieel onderdeel van het openbaar vervoer van de toekomst”


Blue-mobility wil tegen 2018 de kaap van 80 Blue-bike punten ronden en kijkt voor deze groei vooral naar overstaphaltes van De Lijn. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag over Blue-bike van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen aan bevoegd minister Ben Weyts. “Vanuit het oogpunt van combimobiliteit en basisbereikbaarheid is een vlotte overgang van het ene vervoermiddel naar het andere van groot belang, daarom vallen de ontwikkelingen rond deelfietsen toe te juichen,” stelt Keulen vast.

In 2016 zullen nog acht nieuwe Blue-bike punten in gebruik genomen worden in: Boechout, Kortrijk (2x), Lier (2x), Mechelen, Sint-Niklaas en Waregem. Momenteel zijn de Blue-bike deelfietsen vooral te vinden aan NMBS-stations, maar om te groeien komen er nu ook bij aan haltes van De Lijn. Voor 2017 en 2018 zullen er telkens 15 nieuwe locaties bijkomen om zo tegen 2018 aan 80 Blue-bike punten te komen. Bij de opstart van een nieuw punt wordt er steeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente waarin wederzijdse engagementen opgenomen zijn.

In het verleden ondersteunde de Vlaamse overheid Blue-bike voor een bedrag van €100.000 tot €150.000 en door deze tussenkomst kon een deel van de personeelskosten, communicatiekosten en de aankoop van het registratiesysteem vergoed worden. Vanaf 2013 werd naast de personeelskost ook een deel rechtstreeks aan de ritprijs gekoppeld. De toekomstige ondersteuning wordt momenteel besproken.

“Ik ga ervan uit dat er snel een akkoord gevonden zal worden en dat de steun aan de Blue-bike punten niet verdwijnt. Vanuit het oogpunt van snel overstappen van het ene naar het andere openbare vervoersmiddel is de deelfiets een belangrijk instrument met veel potentieel,” besluit Marino Keulen.

vrijdag 8 juli 2016

#Doorbraak in het Spartacusdossier#

Gisteren pittig debat over Spartacus (drie lijnen) gehad in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

Wat lijn 1 (Hasselt-Maastricht) betreft, met Lanaken als halteplaats, is het positief dat de Vlaamse Regering akkoord gaat met Mosae Forum als eindhalte, dus voor de Wilhelminabrug. Ook met de compensaties door Nederland te betalen is men akkoord: 6 miljoen euro financiële compensatie, 1 miljoen euro voor de uitrusting van de halteplaatsen op Vlaams grondgebied, tussenkomst in de elektrificatie van de spoorlijn Hamont-Weert, voorzien in frequente busverbindingen tussen Maaseik en Sittard …

De bal ligt dus nu in het kamp van de Nederlanders. Zij moeten het bestemmingsplan en andere ruimtelijke verordeningen in orde brengen. De discussie over het al dan niet realiseren van lijn 1 is beslecht. De Vlaamse Regering gaat voor de uitvoering.

Wat lijn 2 (Hasselt-Genk-Maasmechelen) en lijn 3 (Hasselt-Neerpelt) betreft:

Lijn 2 wordt ingevuld met trambussen. Dit geldt als tijdelijke maatregel in afwachting van de realisatie van een sneltramverbinding. Hiervoor moet werk gemaakt worden van een project-MER, de aanleg van een vrije bedding, de aanschaf van trambussen … Positief is dat hier ook een akkoord is bereikt. Ook hier moeten nog een aantal procedures afgewerkt worden.

Lijn 3 naar Noord-Limburg is een spoordossier (de reactivatie van de oude spoorlijn 18). De Vlaamse Regering wil dit dossier vooruithelpen door prefinanciering voor te stellen aan de NMBS. De NMBS hoopt echter op cofinanciering. Het verschil tussen pre en co is dat in het geval van cofinanciering de Vlaamse Regering investeert in het project met Vlaams geld. Dit wordt nog een harde noot om te kraken.

Nog verder op te volgen blijft de aankondiging van verschillende snelbussen om delen van Limburg optimaal te ontsluiten: bv. Sint-Truiden en Tongeren met Maastricht, Lanaken met Maaseik, Genk met Bree, Hasselt met Tessenderlo, Neerpelt met Bree en Maaseik … Hiervoor is nog geen concrete duidelijkheid gecreëerd. Ook hier zal ik minister Weyts aan zijn beloftes blijven herinneren.

Ik ben van mening dat minister Weyts zich in dit dossier zeer constructief gedragen heeft en de doorbraak geforceerd heeft, ik ben hem daar dan ook zeer erkentelijk voor.

Ik ben tevreden dat er een doorbraak is in het Spartacusdossier voor de drie lijnen.

maandag 4 juli 2016

#Open Vld Limburg #staat achter het compensatievoorstel van de stad Maastricht en de Nederlandse provincie Limburg inzake de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht.#

Voorzitter Mark Vanleeuw: “Door dit voorstel te aanvaarden kunnen we de impasse eindelijk doorbreken. Deze verbinding stond in de laatste drie Vlaamse regeerakkoorden en werd ook in het SALK aangestipt als topprioriteit. Laten we nu dan ook overgaan tot de realisatie.”
De voorzitter wijst er op dat op het terrein al volop voorbereidingen werden getroffen. “Denk aan samenwerkingsakkoorden van de Vlaamse gemeenten met De Lijn, de aanpassing van inrichtingsplannen en onteigeningen, hoorzittingen met de bevolking… Nog langer stilstaan is niet alleen nefast voor de Limburgse mobiliteit, maar brengt ook de politieke geloofwaardigheid in het gedrang. We hopen dat alle partijen nu overgaan tot de realisatie van dit mobiliteitsproject.”