Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 2 december 2017

Persbericht 01-12-2017 : “Gordeldracht niet opnemen in de sensibiliseringscampagnes voor 2018 is een gemiste kans”

                          
Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Weyts blijkt dat gordeldracht niet opgenomen is in de lijst van sensibiliseringscampagnes voor 2018. “Ondanks het feit dat uit cijfers van Vias blijkt dat bij ongevallen op autosnelwegen 35% van de dodelijke slachtoffers geen gordel droeg in de periode 2014-2015”, stelt Keulen vast. “In 2016 en 2017 is er wel een campagne geweest, maar voor 2018 is er geen voorzien (zie bijlage 1). Dat vind ik vreemd daar gordeldracht nog steeds geen automatisme is voor de Vlaming die in zijn wagen stapt.”
In 2016 was er in februari en augustus een affichecampagne rond gordeldracht en in de zomer van 2017 de “Beloofd”-campagne die focuste op het correct gebruik van het kinderzitje. Via de website www.veiligverkeer.be (van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde) kan de automobilist informatie opzoeken over de gordeldracht en in het tv-programma Kijk Uit wordt er wel regelmatig aandacht gegeven aan gordeldracht.

“Een aantal items komen elk jaar terug in de sensibiliseringscampagnes. Snelheid en alcohol (BOB) zijn jaarlijks wederkerende killers in het verkeer waar terecht aandacht aan besteed wordt, gordeldracht hoort daar voor Open Vld alleszins bij. Het is een gemiste kans dat dit niet opgenomen is in de campagnes voor 2018”, besluit Marino Keulen.

donderdag 30 november 2017

Persbericht 29-11-2017 : “Omleidingsweg Neerpelt wordt opnieuw bestudeerd”

                          
De Vlaamse Regering heeft besloten om de omleidingsweg rond Neerpelt opnieuw te bestuderen. “Een noodzakelijke keuze”, volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) die er een schriftelijke vraag over stelde aan Vlaams minister Weyts. “Na de bescherming van het natuurgebied De Holen door diezelfde Vlaamse Regering verviel het eerder gekozen voorkeurstracé voor de omleidingsweg en dient er een nieuwe effectenbeoordeling te komen. Hiervoor worden de zeven eerder onderzochte tracévarianten opnieuw bekeken.”
Om dit te realiseren heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een openbare aanbesteding in de markt geplaatst voor een studie die maximaal 12 maanden kan duren en de alternatieven voor de omleidingsweg één voor één toetst. Bedoeling is om in 2019 dan een gefundeerde beslissing te kunnen nemen en het voorkeurstracé aan te duiden.

“De omleidingsweg N71 om het centrum van Neerpelt te ontlasten is opgenomen in het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en is een prioriteit om te realiseren. Deze nieuwe studie is een volgende stap, maar helaas vooral een teken van ter plaatste blijven trappelen. Ondertussen is er al heel wat bestudeerd, maar realisatie blijft uit. Ik hoop dan ook dat deze nieuwe studie zal leiden tot definitieve inzichten en de keuze van een realistisch tracé. Zodat de inwoners van Neerpelt-centrum uitzicht krijgen op de reeds lang aangekondigde omleidingsweg”, besluit Keulen. 

zondag 26 november 2017

“Marino Keulen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018”

Tijdens de bestuursvergadering van Open Vld-Lanaken op woensdag 22 november 2017 is Marino Keulen aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Hij was de enige kandidaat-lijsttrekker die zich in september gemeld had bij afdelingsvoorzitter Johnny Grosemans.

“Als uittredend burgemeester heb ik de ambitie om vanaf 2019 Lanaken opnieuw te besturen. Een eerste stap om die ambitie te realiseren is de lijst van Open Vld trekken in Lanaken. Ik ben dan ook vereerd dat het bestuur mij deze opdracht toevertrouwd”, aldus Marino Keulen. “In 2012 haalden we 42,3% en we willen absoluut de grootste partij blijven in Lanaken. De afgelopen jaren hebben we de gemeente met een goede ploeg deskundig bestuurd en indien de kiezer ons de mogelijkheid geeft, willen we dit graag verderzetten.”

Met deze aanduiding als lijsttrekker zal Marino Keulen voor de derde keer lijsttrekker zijn in Lanaken (2006-2012-2018) voor Open Vld.

maandag 20 november 2017

Persbericht 19-11-2017 : “De cijfers van de reactiedag van 10 oktober jl. toont nog maar eens de noodzaak van een gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn aan”

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister Weyts blijkt dat de stakingsbereidheid bij chauffeurs van De Lijn tijdens de reactiedag van 10 oktober jl. opnieuw meer dan 50% bedroeg. “De laatste drie stakingsacties van de vakbonden tonen een duidelijk beeld bij de chauffeurs van De Lijn. Telkens vraag ik de cijfers op en telkens blijkt dat meer dan de helft van de chauffeurs het werk neerleggen en zo de reizigers gijzelen. Het stakingsrecht ontken ik absoluut niet, maar elke Vlaming heeft wel het recht om wanneer men afhankelijk is van het openbaar vervoer op de school of de werkplek te raken,” stelt Marino Keulen vast. “Minister Weyts maakt werk van een gegarandeerde dienstverlening en dient hier sneller stappen te zetten.”
Op het federale niveau heeft men reeds stappen gezet naar een continuïteit van de dienstverlening gebaseerd op de werkwilligen. Dit geldt voor stakingen door de vakbond vooraf aangekondigd. Drie dagen voor de stakingsdag dient het personeel aan te geven of men werkt of niet, zodat de stakingsdag zelf de NMBS een aanbod heeft. Zodoende kan men de dag voor de staking communiceren naar de reizigers.
Op Vlaams niveau wenst de minister niet zo ver te gaan en zal pas tegen het einde van het jaar duidelijk worden welke prioritaire lijnen bediend zullen worden bij een staking. Bijgevolg is een gegarandeerde dienstverlening pas mogelijk tegen het voorjaar van 2018.
Uit de cijfers van de reactiedag van 10 oktober jl. (zie tabel 1) vallen enkele regionale verschillen op (in Antwerpen en Oost-Vlaanderen is het stakingscijfer groter dan in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen), maar globaal genomen kan gesteld worden dat 1 op de 2 ritten uitgevoerd door De Lijn niet reden die dag. “De minister had geen cijfers over de stakingsbereidheid bij de chauffeurs van de pachters, maar stelt wel dat: ‘op basis van de meldingen op het terrein kan wel gesteld worden dat hier significant minder niet-gereden ritten waren’. Eenzelfde situatie deed zich voor tijdens de voorgaande stakingen. Daarom mijn oproep aan de minister om de reizigers niet in de kou te laten staan en dringend werk te maken van de uitrol van een gegarandeerde dienstverlening op het terrein”, besluit Keulen.
  

Bijlage 1: cijfers over de staking bij VVM De Lijn


Aantal voorziene diensten (chauffeurs)
Aantal niet-uitgevoerde diensten
% niet-uitgevoerde diensten
Antwerpen
979
602
61%
Oost-Vlaanderen
613
367
60%
Vlaams-Brabant
721
284
39%
Limburg
343
158
46%
West-Vlaanderen
466
186
40%
Totaal
3.122
1.597
51%
Aantal voorziene ritten
Aantal niet-gereden ritten
% niet-gereden ritten
Antwerpen
7.783
4.942
63%
Oost-Vlaanderen
4.702
2.889
61%
Vlaams-Brabant
4.313
1.597
37%
Limburg
2.780
1.215
44%
West-Vlaanderen
4.542
1.843
41%
Totaal
24.120
12.486
52%