Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 16 oktober 2017

Persbericht 15-10-2017 : “Procedure Noord-Zuidverbinding als complex project opgestart en het voorkeursbesluit wordt verwacht tegen de zomer van 2019”

 Halverwege september is de nieuwe procedure voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding opgestart en vond een eerste inspraakmoment plaats. Voor het einde van het jaar neemt de Vlaamse Regering een startbeslissing en kan de procedure als complex project een aanvang nemen. Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Schauvliege blijkt dat tegen de zomer van 2019 men het voorkeursbesluit verwacht. “Op dat moment is de onderzoeksfase voorbij en kan men beginnen met de realisatie van het project”, stelt Keulen vast. “Concreet voor de Noord-Zuid betekent dit dat er tegen de zomer van 2019 duidelijkheid is over het tracé en men het projectbesluit kan opstellen met alle flankerende maatregelen in.”
“De realisatie van de Noord-Zuidverbinding kent reeds een lange geschiedenis, met de aanmelding als complex project poogt de Vlaamse Regering de definitieve verwezenlijking ervan te bewerkstelligen”, aldus Marino Keulen. Het decreet complexe projecten kent drie beslissingsmomenten (een startbeslissing, een voorkeursbesluit en een projectbesluit) en heeft als doel grote infrastructuurprojecten te versnellen. Zowel door van in het begin inspraak te voorzien als door integratie van verschillende ruimtelijke en milieutechnische procedures.

“De minister stelt wel dat men pas naar Europa zal trekken van zodra er duidelijkheid is over het voorkeurstracé. Wanneer men ervoor kiest, zoals in het huidige plan, om Natura 2000-gebied te doorkruisen moet men dit melden aan Europa”, vervolgt Keulen.


“Bijgevolg is het moeilijk om een timing te plaatsen op de realisatie van de Noord-Zuidverbinding gelet op een aantal onzekere aspecten. Wel zorgt deze aanpak en de vele inspraakmomenten ervoor dat het draagvlak zo groot mogelijk wordt en Limburg eindelijk zicht heeft op een vlotte doorstroming van de Noord-Zuidas”, besluit Marino Keulen.

donderdag 12 oktober 2017

Belga 11-10-2017 : Vlaanderen waakzaam voor mogelijke impact gereguleerde wietteelt in Nederland


BRUSSEL 11/10 17:23 (BELGA)
Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft contact opgenomen met de Nederlandse ambassade omtrent de passage over de gereguleerde wietteelt in het Nederlandse regeerakkoord. Bourgeois heeft voorts federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gecontacteerd over het dossier. Aan Vlaamse kant leeft namelijk de vrees voor een mogelijke impact op de drugsgerelateerde criminaliteit in de grensgemeenten.
In het nieuwe Nederlandse regeerakkoord staat dat er een experiment komt met door de overheid gereguleerde teelt van wiet en hasj. Bedoeling is om in een aantal gemeenten te experimenteren met coffeeshops die worden     bevoorraad door telers van wiet die onder overheidstoezicht staan.
Aan Vlaamse kant, met name in de grensgemeenten, is men bezorgd over de mogelijke impact van die Nederlandse plannen. "Wij vrezen nog meer dan vandaag de dag geconfronteerd te worden met illegale cannabisplantages", zegt Marino Keulen (Open Vld), Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken. "Het criminele milieu in Nederland dreigt inkomsten te verliezen en onze vrees is dat men dat verlies zal willen compenseren aan onze kant van de grens", aldus Keulen. Eenzelfde bekommernis leeft ook bij CD&V-parlementslid en burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts.
Minister-president Bourgeois heeft intussen zelf contact opgenomen met de ambassadrice van Nederland. Die heeft laten verstaan dat er nog niet uitgemaakt is of het experiment zal plaatsvinden in de grensgemeenten. Als dat wel zo zou zijn, zal dat gebeuren volgens de regels van "goed nabuurschap". "De ambassadrice heeft mij ook verzekerd dat ze in overleg wil gaan met de grensgemeenten en dat het de bedoeling is om te komen tot minder overlast dan in de huidige situatie", aldus Bourgeois.
Omwille van het veiligheids- en criminaliteitsluik in het dossier, heeft minister-president ook contact opgenomen met federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.
Verder wil Vlaams minister-president Bourgeois "zo snel mogelijk" een gesprek met de Nederlandse minister-president over het Nederlandse regeerakkoord.

donderdag 28 september 2017

Persbericht 27-09-2017 : “Uniforme en herkenbare fietsoversteekplaatsen goed nieuws voor de fietsveiligheid”


In augustus 2017 stelde bevoegd minister voor mobiliteit Weyts de nieuwe lay-out voor de fietsoversteekplaatsen voor. Aan kruispunten zullen veilige fietsoversteekplaatsen gecreëerd worden door het logo van een fiets te voorzien op het asfalt en haaientanden en stippellijnen als markering. “De afgelopen maanden is er in het parlement geregeld discussie over gevoerd aangezien er vandaag verschillende varianten van fietsoversteekplaatsen bestaan. Met deze uniforme lay-out wil de minister duidelijkheid bieden aan de weggebruikers”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Als antwoord op mijn parlementaire vraag kreeg ik een overzicht van de twintig kruispunten die al eerste aangepakt gaan worden. Het is de bedoeling om op termijn elk kruispunt op deze manier te voorzien van een veilige en herkenbare oversteekplaats.”

De lay-out werd uitgetekend door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in overleg en binnen de schoot van het Fietsberaad Vlaanderen. Voornaamste doelstelling was het verhogen van de verkeersveiligheid ter hoogte van fietsoversteken op kruispunten dwars over de voorrang. Daar waar voorheen geen markering of slechts facultatief een fietssuggestiestrook werd voorgeschreven, biedt de nieuwe markering een oplossing voor de onduidelijke fietsgeleiding enerzijds en het beperkte attentieniveau van de afdraaiende auto voor de fietser anderzijds.

“De veiligheid voor de fietser zal vooral verhoogd worden doordat er nu eindelijk een uniform ontwerp bestaat voor fietsoversteekplaatsen aan kruispunten. De eerste van twintig aan te pakken kruispunten is reeds opgeleverd in Brecht (kruising N115 en Kapelstraat en kruising N115 en Krekelbergstraat)”, aldus Keulen. De andere negentien kruispunten vindt u in bijlage 1. Deze worden in de komende maanden aangepakt.

Aangezien het de bedoeling is om vanaf 2018 te komen met een overkoepelend vademecum voor elke weginfrastructuur zodat één geïntegreerde handleiding ontstaat voor elk type weg, komt er geen update van het vademecum fietsvoorzieningen meer. Wel is het de bedoeling dat gemeenten dit type markering ook reeds kunnen toepassen op hun gemeentewegen. Hiervoor brengt de VVSG elke gemeente op de hoogte van deze vernieuwing via hun kanalen. “Het is positief dat er een overkoepelend vademecum voor wegontwerpen komt zodat de wildgroei aan vreemde situaties een halt toegeroepen worden. Het is een eenvoudige manier om op elke weg de verkeersveiligheid aan te pakken. Elke overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid”, besluit Marino Keulen.
  
Bijlage 1: overzicht aan te pakken kruispunten

-  Brecht: N115 x Kapelstraat/N115 x Krekelbergstraat (als eerste aangepakt in augustus 2017)
-  Zemst: N1
-  Schilde: N12
-  Heusden-Zolder: N729 x Ubbelstraat/N729 x O.L.Vrouwstraat
-  Hasselt: N2 x Crutzenstraat
-  Tongeren: N79 x E313
-  Tielt: N37 x Egemsesteenweg/N37 x Krommewalstraat/N37xN327/N37xN35
-  Ichtegem: N33 x N306/N33 x N363
-  Oostende:  R31 x N33/N318 x N341/N33 x Steensedijk
-  Jabbeke: N367 x Kerkeweg
-   Brugge: R30 x N376/N374 x Gronddam
-   Lokeren: Complex E17
-   Grimbergen: N202
-   Vilvoorde: N1 x Schaarbeeklei
-   Scherpenheuvel-Zichem: N212

-   Kraainem: R22

woensdag 27 september 2017

Belga 27-09-2017 : 5.923 landbouwers dienden schadedossier in voor zware regenval in 2016.

BRUSSEL 27/09 14:26 (BELGA) 

5.923 landbouwers hebben bij het Vlaams Rampenfonds een dossier ingediend voor de schade die ze leden als gevolg van de zware regenval in de periode van 27 mei tot 26 juni 2016. Het rampenfonds wil de dossier afgehandeld hebben tegen eind 2018. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).
De meeste schadedossiers waren afkomstig uit West-Vlaanderen (1.869), gevolgd door Antwerpen (1.447), Limburg (1.001), Oost-Vlaanderen (919) en Vlaams-brabant (588). 160 fruittelers maakten gebruik van de voorrangsregel om als eerste uitbetaald te worden. Bourgeois had dit in april van dit jaar aangekondigd na gevallen van vorstschade.

Om de toevloed aan rampendossiers te kunnen verwerken kreeg het Vlaams Rampenfonds meer personeel. sinds mei 2017 werken er 20 personeelsleden (17,4 VTE) waarvan 12 dossierbehandelaars (10,8 VTE). 

maandag 25 september 2017

Persbericht 24-09-2017 Politie Lanaken-Maasmechelen


SLIM-ACTIE PZ LANAKEN-MAASMECHELEN 
Op vrijdag 22 september 2017 heeft er van 10u tot 17u - in het kader van de verkeersveiligheid –
een SLIM actie plaats gevonden op het grondgebied van de politiezone Lanaken-Maasmechelen.
Op 2 locaties in Lanaken en Maasmechelen werden voertuigen gecontroleerd.
We willen u graag volgende resultaten meegeven:
-          In totaal werden 192 bestuurders gecontroleerd.
-          Twee bestuurders legden een positieve drugstest af. Hun rijbewijs werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen.
-          Twee bestuurders kregen een onmiddellijke inning omwille van het telefoneren terwijl ze aan het rijden waren.
-          Twee bestuurders kregen een onmiddellijke inning omwille van het niet dragen van de gordel.
-          Eén bestuurder kreeg een onmiddellijke inning voor het ontbreken van een kinderzitje.
-          Twee bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing voor een voertuig dat niet voldeed aan de technische eisen.
-          Drie bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing voor het niet kunnen voorleggen van een bewijs van keuring.