Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 17 februari 2017

Persbericht 16-02-2017 : “Nieuw ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik wordt volgens minister Weyts bediend aan de ingang door De Lijn”

Nadat in eerste instantie bleek dat De Lijn het nieuwe ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik enkel vanaf de Diestersteenweg ging bedienen en niet vanaf de rotonde bij de ingang van het ziekenhuis, was er heel wat verontwaardiging. Hierop volgend formuleerde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) – op aangeven van de lokale Open Vld-fractie – een schriftelijke vraag aan minister Weyts. Voortgaand op het antwoord van de minister is De Lijn wel degelijk bereid deze campus te bedienen en haar dienstverlening in die richting aan te passen.


Het afgelopen jaar heeft De Lijn regelmatig samengezeten met het stadsbestuur van Maaseik en de ziekenhuisdirectie en heeft men verschillende pistes en budgettaire consequenties bekeken om de nieuwe ziekenhuissite efficiënt te ontsluiten. Tijdens een laatste overleg op 20 september 2016 zijn alle partijen tot een akkoord gekomen met de halte op de Diestersteenweg, ongeveer 300 meter in vogelvlucht van de ingang van het ziekenhuis. “Minister Weyts engageert zich nu dat De Lijn wel degelijk bereid is om het ziekenhuis tot aan de ingang te bedienen. Ik concludeer uit het antwoord van de minister dat de bussen van De Lijn tot aan de ingang van het nieuwe ziekenhuis zullen rijden”, stelt Marino Keulen vast.

donderdag 9 februari 2017

Persbericht 08-02-2017 : “Trajectcontroles op gewestwegen intelligent inzetten zodat het de verkeersveiligheid verhoogt”

Uit het antwoord van bevoegd minister Weyts over de voortgang van de trajectcontroles op autosnelwegen en gewestwegen blijkt dat men vooral wacht op het federale cameraschild voordat Vlaanderen zelf actie zal ondernemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) maant de minister wel aan om de federale regering aan te zetten tot de uitvoering van dit cameraschild. Op de gewestwegen moet Vlaanderen zelf initiatief tonen door trajectcontroles te realiseren op plaatsen waar veel mensen wonen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Terreurbestrijding en verkeersveiligheid gaan hand in hand

De federale minister van Binnenlandse Zaken heeft in de nasleep van de aanslagen in Brussel de beslissing genomen voor een ANPR-cameraschild op de autosnelwegen waarbij niet enkel criminelen gevat kunnen worden, maar ook de snelheid gemeten kan worden. In het kader van verkeersveiligheid is dit een opportuniteit en minister Weyts werkt daar aan mee. Vlaanderen voorziet voor de periode 2017-2019 4 miljoen euro om de blinde vlekken (plaatsen waar het federale cameraschild niet voorzien is) in te vullen met bijkomende ANPR-camera’s. De drie bestaande trajectcontroles worden ingepast in het gebiedsdekkend ANPR-netwerk op de autosnelwegen en de twee aangekondigde bijkomende trajectcontroles (op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst en op de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Heverlee) worden on hold gezet.

“De belangrijkste taak van minister Weyts is, om naast het invullen van de blinde vlekken, de federale overheid tot uitvoering van het gebiedsdekkende ANPR-netwerk aan te zetten”, aldus Keulen. “Trajectcontroles op autosnelwegen zijn noodzakelijk en daar moet handhaving zijn, maar daar gebeuren niet de zwaarste verkeersongevallen en vallen niet de meeste verkeersdoden. Dit gebeurt vooral op gewest – en gemeentewegen door een onaangepaste snelheid. Daarom heeft de Vlaamse overheid ook een taak om trajectcontroles te realiseren op gewestwegen.”

Prioriteit op gewstwegen

Nadat minister Weyts eerder aankondigde dat de Vlaamse overheid de financiering van trajectcontroles op gewestwegen volledig voor eigen rekening ging nemen (en dus niet langer in samenwerking met de lokale overheid en de lokale politiezone), blijkt nu dat hierdoor slechts 4 (N419 te Zwijndrecht, N18 te Dessel, N14 te Hoogstraten en de N19 te Herselt) van de 26 aangekondigde trajectcontroles op gewestwegen gerealiseerd zijn. De 22 andere worden niet meer gerealiseerd.


“Voor Open Vld is het vanzelfsprekend dat trajectcontrole op de eerste plaats ingezet wordt op plaatsen waar veel ongevallen gebeuren door overdreven of onaangepaste snelheid. Op snelwegen is dit vaak minder het geval dan op gewestwegen die door dorpskernen snijden en waar publieke voorzieningen (bv. ziekenhuizen, scholen, rusthuizen …) zich situeren. Daarom liggen op de gewestwegen die doorheen dorpskernen snijden kansen voor minister Weyts om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal verkeersdoden te verminderen met behulp van trajectcontrole”, besluit Marino Keulen.

vrijdag 3 februari 2017

Persbericht 02-02-2017 : “Vlaanderen investeert in schone bussen en moet op termijn één grote lage-emissiezone worden”

Deze middag is in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gediscussieerd over de verplaatsing van euronorm 2-bussen van Antwerpen-centrum naar de rand in het kader van de invoering van de lage-emissiezone. Marino Keulen (Open Vld) apprecieert de ambities van minister Weyts om de vergroening van de busvloot te versnellen, maar hekelt wel de gebrekkige communicatie van De Lijn waardoor de heisa rond deze verplaatste bussen is kunnen ontstaan.

Minister Weyts erkende dat de communicatie van De Lijn te kort geschoten is en gaf mee dat het in realiteit om 25 bussen van De Lijn gaat en 6 bussen van de pachters (onderaannemers van De Lijn) die nog euronorm 2 (diesel) zijn. Deze zijn vanaf 1 februari 2017 verplaatst naar stelplaatsen in de ruime rand rond Antwerpen en voor het centrum vervangen door dieselbussen met een recentere euronorm. De minister gaf wel mee dat deze transfer maar van korte duur is, want vanaf maart komen er nieuwe dieselbussen euronorm 6 en deze zullen de 25 bussen van De Lijn in de rand vervangen. Zo rijden er groene en schonere bussen rond in het centrum van Antwerpen en de rand.


“De doelstelling moet zijn om van heel Vlaanderen een lage-emissiezone te maken. Daarom investeert minister Weyts ook fors in nieuwe en groene bussen en is er de Vlaamse ambitie om vanaf 2019 enkel nog klimaatneutrale bussen aan te kopen. Wat de heisa rond de verplaatsing van de bussen betreft erkent de minister dat de communicatie ondermaats is waardoor er misverstanden zijn ontstaan”, stelt Keulen vast. 

donderdag 2 februari 2017

Dierenmarkt Lanaken gaat door zonder pluimvee


Na overleg heeft het gemeentebestuur besloten dat de dierenmarkt komende zaterdag kan plaatsvinden.
Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, en markten voor pluimvee worden echter verboden als preventieve maatregel na het vaststellen van vogelgriep bij een Vlaamse hobbyhouder.
Gezien deze maatregel zullen er geen pluimvee of siervogels op de markt Lanaken aangeboden worden.
Konijnen en knaagdieren zullen wel aanwezig zijn op de dierenmarkt van zaterdag 4 februari.
Vanaf donderdagmiddag 2 februari 2017 moet alle pluimvee - ook loopvogels en andere in gevangenschap gehouden vogels - van zowel professionele als particuliere houders opgehokt of afgeschermd worden (met behulp van netten), om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.