Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 25 september 2017

Persbericht 24-09-2017 : “De Vlaamse spoorinvesteringen zitten muurvast door gesteggel tussen ministers Bellot en Weyts”

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft een schriftelijke vraag gesteld aan minister Weyts over de voortgang van de spoorinvesteringen en de Vlaamse bijdrage hierin en als antwoord gekregen dat er vooralsnog gesprekken bezig zijn, maar een akkoord (ondanks positieve berichten in de media van 24 juni jl.) nog onbestaande is. Het federale voorstel voor de investering van 368 miljoen euro in Vlaanderen zou niet beantwoorden aan de Vlaamse spoorstrategie van 2013.
“Dit verbaast mij zeer,” aldus Keulen, “aangezien sinds februari 2013 de Vlaamse spoorstrategie vastligt en hierover in het parlement de afgelopen jaren uitvoerig gediscussieerd is zonder dat er essentiële veranderingen aangebracht zijn.”

Het antwoord van minister Weyts luidde letterlijk: “Door federaal minister van Mobiliteit Bellot werd een voorstel tot invulling van de federale investeringsenveloppe van 368 miljoen euro deugdzame schuld bestemd voor de realisatie van alle 11 bij de federale overheid ingediende Vlaamse spoorinvesteringsprojecten uitgewerkt. Daar dit voorstel niet beantwoordde aan de Vlaamse spoorstrategie werd een tegenvoorstel geformuleerd waaromtrent momenteel verdere gesprekken plaatsvinden.” (schriftelijke vraag nr. 1589 van 12 juli 2017)

“Wat betreft de Vlaamse spoorstrategie stel ik mij vooral de vraag: waar staan we nu?”, stelt Marino Keulen vast. “Het Vlaamse tegenvoorstel is niet gekend. Daarom zal ik minister Weyts hierover ondervragen in het parlement wat de Vlaamse eisen zijn.”

“De afgelopen jaren zitten de spoorinvesteringen muurvast doordat de beide bevoegde minister Weyts en Bellot maar niet tot een akkoord komen en daar is de reiziger de dupe van”, besluit Keulen.