Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 29 mei 2017

Persbericht 28-05-2017 : “De Lijn zet in op het zelf opwekken van groene energie, maar heeft te weinig ruimte om voldoende zonnepanelen te plaatsen”

Vlaams minister van Energie Tommelein lanceerde recent het voorstel om grote energieverbruikers zoals de NMBS of De Lijn zelf duurzame energie te laten opwekken. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde over de mogelijkheden bij De Lijn een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts. “Uit het antwoord blijkt dat De Lijn reeds een beperkte hoeveelheid eigen groene energie opwerkt en op korte termijn wil men dit verder uitbreiden zodat men in voldoende elektriciteitsproductie voorziet om de eigen gebouwen en infrastructuur te voeden. Om ook de trams en op termijn de elektrische bussen van zelf opgewekte groene stroom te voorzien, heeft De Lijn te weinig beschikbare oppervlakte en dit is dus schier onmogelijk om aan die energiebehoefte zelf te voldoen”, stelt Keulen vast.
Op een aantal locaties van De Lijn, waaronder de recente stelplaatsen (bv. Tielt-Winge, Oostende, Overijse, Hasselt …) en het Lijnhuis (Centrale Diensten Mechelen) wordt momenteel reeds een deel van de eigen energiebehoefte (tot 25%) ter plaatse opgewekt. Hier werkt men wel met een aantal randvoorwaarden zoals locatie (de opgewekte stroom moet volledig gebruikt worden binnen de locatie), tijd (investeren in opslagcapaciteit omdat het onmogelijk is om de energiebehoefte af te stemmen op het opgewekte vermogen) en fysieke beperkingen (niet elk gebouw is even geschikt voor zonnepanelen).
Beperkt potentieel door ruimtegebrek
Gelet op de beschikbare oppervlakte en het bijbehorende energiepotentieel, stelt De Lijn wel vast dat men enkel de gebouwen en infrastructuur (bv. ook schuilhuisjes die niet op het elektriciteitsnet aangesloten moeten worden, maar zelfvoorzienend zijn met een klein zonnepaneel) kan voorzien van zelf opgewekte groene energie. Om op termijn ook de trams en de elektrische bussen te laten rijden met eigen groene stroom, is er te weinig ruimte op de verschillende eigendommen van De Lijn.
Wachten op evolutie in technologie

“De Lijn is ambitieus en gaat mee in de gedachtegang van minister Tommelein om zelf groene energie op te wekken, maar botst op enkele praktische bezwaren (plaatsgebrek voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen). Van zodra de technologie evolueert zodat kleinere zonnepanelen meer energie kunnen opwekken, kan De Lijn eventueel wel bijkomende stappen zetten”, besluit Marino Keulen.