Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 3 februari 2017

Persbericht 02-02-2017 : “Vlaanderen investeert in schone bussen en moet op termijn één grote lage-emissiezone worden”

Deze middag is in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gediscussieerd over de verplaatsing van euronorm 2-bussen van Antwerpen-centrum naar de rand in het kader van de invoering van de lage-emissiezone. Marino Keulen (Open Vld) apprecieert de ambities van minister Weyts om de vergroening van de busvloot te versnellen, maar hekelt wel de gebrekkige communicatie van De Lijn waardoor de heisa rond deze verplaatste bussen is kunnen ontstaan.

Minister Weyts erkende dat de communicatie van De Lijn te kort geschoten is en gaf mee dat het in realiteit om 25 bussen van De Lijn gaat en 6 bussen van de pachters (onderaannemers van De Lijn) die nog euronorm 2 (diesel) zijn. Deze zijn vanaf 1 februari 2017 verplaatst naar stelplaatsen in de ruime rand rond Antwerpen en voor het centrum vervangen door dieselbussen met een recentere euronorm. De minister gaf wel mee dat deze transfer maar van korte duur is, want vanaf maart komen er nieuwe dieselbussen euronorm 6 en deze zullen de 25 bussen van De Lijn in de rand vervangen. Zo rijden er groene en schonere bussen rond in het centrum van Antwerpen en de rand.


“De doelstelling moet zijn om van heel Vlaanderen een lage-emissiezone te maken. Daarom investeert minister Weyts ook fors in nieuwe en groene bussen en is er de Vlaamse ambitie om vanaf 2019 enkel nog klimaatneutrale bussen aan te kopen. Wat de heisa rond de verplaatsing van de bussen betreft erkent de minister dat de communicatie ondermaats is waardoor er misverstanden zijn ontstaan”, stelt Keulen vast.