Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 21 december 2016

Kilometerheffing biedt oplossingen wanneer er voldaan wordt aan vele randvoorwaarden.

De afgelopen maanden is de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens veel in de aandacht geweest. Voor sommigen is het een heilzaam middel in de strijd tegen de groeiende files, voor anderen is het een mogelijkheid om het gedrag van mensen te sturen en hen aan te zetten om minder gebruik te maken van een (vervuilende) auto. Voor Open Vld staat één ding als een paal boven water, een kilometerheffingen heeft voordelen, maar dan dient wel voldaan te worden aan een heel aantal randvoorwaarden. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Mobiliteit, geeft in dit opiniestuk weer binnen welk kader er ruimte is voor dergelijke heffing.
Allereerst dient de kilometerheffing voor personenwagens budgetneutraal te zijn voor de binnenlandse gebruiker. Vandaag de dag betaalt de Vlaming al heel wat verschillende taksen en accijnzen op het bezit en het gebruik van een voertuig en de kilometerheffing mag geen verhaal worden van een eenvoudige bijkomende heffing. Hiervoor zijn heel wat mogelijkheden en deze dienen dan ook maximaal bekeken te worden.
Daarnaast is het van cruciaal belang dat er voldoende alternatieven geboden worden voor het gebruik van een wagen. Om een modal shift te realiseren en mensen te overtuigen om hun wagen thuis te laten, is er nood aan een performant openbaar vervoer, veilige fietssnelwegen en – paden, mogelijkheden rond telewerken optimaliseren en ingezet worden op autodelen en carpoolen. In landelijke gebieden is een auto bijna een voorwaarde geworden om de sociale mobiliteit niet te verliezen en is er een gebrek aan voldoende openbaar vervoer om comfortabel naar school of naar het werk te gaan. Ik neem mijn eigen provincie, Limburg, als voorbeeld. Velen verdienen hun brood buiten de provinciegrenzen; in Brussel, Antwerpen of Leuven, maar via het spoor zijn er amper voldoende vlotte verbindingen om als volwaardig alternatief voor de wagen te dienen. Dat maakt dat bijkomende verbindingen naar deze steden van primair belang zijn.
Een derde belangrijk element is de opzet van de kilometerheffing. Het dient een slimme heffing te zijn die inzet op differentiatie naar tijd en locatie om de hoogte van de heffing te bepalen. Om vergroening te stimuleren kan dit ook als element opgenomen worden in de prijsberekening.

De precieze modaliteiten voor de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens zullen door een volgende regering bepaald moeten worden. Hiervoor is het belangrijk dat men niet overhaast te werk gaat en zorgt voor een onmiddellijke uitrol van de flankerende maatregelen zodat de burger niet gedwongen wordt om zich met de auto te verplaatsen. Het moet een en-en-verhaal worden. Zonder fiscale compensaties en extra openbaar vervoer wordt de geplande kilometerheffing een platte belastingverhoging. In dat geval zegt Open Vld neen!