Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 7 november 2016

Persbericht 06-11-2016:“Onthutsende cijfers: tijdens nationale betoging op 29 september staakten chauffeurs van De Lijn massaal, die van de pachters nauwelijks!”

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) opvroeg over de niet-gereden ritten bij De Lijn tijdens de nationale betoging van 29 september blijkt dat vooral chauffeurs van De Lijn zelf massaal een actiedag ingezet hebben. Terwijl bij de pachters, die in onderaanneming van De Lijn rijden, er amper chauffeurs staakten. “Hieruit blijkt vooral dat de stakingsbereidheid bij De Lijn zelf groter is dan bij de private pachters. Daarom zet de meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld door om te komen tot een gegarandeerde dienstverlening, want daar heeft de reiziger recht op,” aldus Keulen.

De cijfers laten een duidelijk verschil zien (zie onderstaande tabel) tussen de uitgevoerde diensten door chauffeurs van De Lijn en het aantal ritten dat verreden is door de pachters (die in onderaanneming van De Lijn rijden) op 29 september. Vele chauffeurs van De Lijn hebben een actiedag ingezet en zijn niet komen werken, terwijl dit bij de pachters amper het geval was. Daarom zijn er ook veel minder geplande ritten niet uitgevoerd door hen. Terwijl de busdiensten in eigen regie van De Lijn amper uitgevoerd werden.


In eigen regie De Lijn
In opdracht van De Lijn (pachters)
Antwerpen
648 diensten van de 1.006 geplande diensten niet uitgevoerd (64%)
149 ritten van de 4.996 geplande ritten niet uitgevoerd (3%)
Limburg
228 diensten van de 346 (66%)
154 ritten van de 1.967 (8%)
Oost-Vlaanderen
454 diensten van de 631 (72%)
Alle voorziene ritten uitgevoerd
Vlaams-Brabant
395 diensten van de 734 (54%)
486 ritten van de 2.910 (17%)
West-Vlaanderen
228 diensten van de 503 (45%)
Alle voorziene ritten uitgevoerd

Er dient opgemerkt te worden bij de bovenstaande kader dat men voor De Lijn zelf spreekt over chauffeurs (diensten) en bij de pachter over ritten. Elke chauffeur voert meerdere ritten uit per dienst, wat maakt dat het aantal niet-gereden ritten bij De Lijn hoger ligt dan het aantal chauffeurs dat niet is komen werken.

“Uit deze cijfers haal ik één vaststelling: de stakingsbereidheid bij overheidsdiensten groter is dan in de private sector. Dat valt te verklaren door het klantengericht denken dat in de privé een belangrijkere plaats inneemt,” stelt Keulen vast. “Daarenboven is het zo dat de chauffeurs van De Lijn feitelijk een actiedag inzetten en staken, maar in de realiteit een vrije dag hebben. In de private sector is dat ondenkbaar.”


“Het is eenieders recht om te gaan staken, maar deze cijfers tonen wel aan dat er nood is aan een omslag bij De Lijn zelf. Wat meer dan ooit het principe van de gewaarborgde dienstverlening terug op de politieke agenda zet. De overheid moet durven kiezen voor de burger-belastingbetaler. De huidige meerderheid heeft hier reeds het voornemen gelanceerd voor een gegarandeerde dienstverlening op poten te zetten. Dit hebben de meerderheidspartijen ook afgesproken in het kader van de resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst van De Lijn,” besluit Keulen. “Dit komt de reiziger volledig ten goede.”