Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 4 juli 2016

#Open Vld Limburg #staat achter het compensatievoorstel van de stad Maastricht en de Nederlandse provincie Limburg inzake de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht.#

Voorzitter Mark Vanleeuw: “Door dit voorstel te aanvaarden kunnen we de impasse eindelijk doorbreken. Deze verbinding stond in de laatste drie Vlaamse regeerakkoorden en werd ook in het SALK aangestipt als topprioriteit. Laten we nu dan ook overgaan tot de realisatie.”
De voorzitter wijst er op dat op het terrein al volop voorbereidingen werden getroffen. “Denk aan samenwerkingsakkoorden van de Vlaamse gemeenten met De Lijn, de aanpassing van inrichtingsplannen en onteigeningen, hoorzittingen met de bevolking… Nog langer stilstaan is niet alleen nefast voor de Limburgse mobiliteit, maar brengt ook de politieke geloofwaardigheid in het gedrang. We hopen dat alle partijen nu overgaan tot de realisatie van dit mobiliteitsproject.”