Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 27 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen 26-05-2016#:“Minister kondigt grootschalige evaluatie met gewestdekkende meting aan vanaf september 2016”#

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) minister Weyts naar aanleiding van het bericht van de Nederlandse Verkeersinformatiedienst (VID) dat Nederlandse vrachtwagenchauffeurs massaal de Vlaamse tolwegen mijden. “De minister stelde dat de Nederlandse cijfers over een zeer beperkte periode van één maand gingen en dat uit Vlaamse resultaten van het Vlaams verkeerscentrum dit vooralsnog niet blijkt. De minister vindt het te vroeg om nu al conclusies te trekken en kondigde een grootschalige evaluatie met een gewestdekkende meting aan voor het najaar van 2016,” stelt Keulen vast.
De voorlopige data van de vaste meetpunten liggen binnen het bereik van de vooropgestelde fluctuaties en er is dan ook geen signaal dat kleinere grensovergangen massaal gebruikt worden om de heffing te ontlopen stelde de minister. “De minister is terecht voorzichtig om te overhaast conclusies te trekken en ik steun dan ook zijn voornemen om in het najaar een grote meetoperatie te doen op een 300-tal meetpunten in Vlaanderen, want meten is weten en op basis van objectieve criteria kan dan mogelijk het betolde wegennet aangepast worden,” aldus Marino Keulen.
De minister stelde ook vast dat de loonkost een doorslaggevender argument is dan het maken van omwegen omwille van de kilometerheffing. “De transportsector volgt de gevolgen over de kilometerheffing voor vrachtwagens met argusogen en men stelt zelf vooralsnog geen wijzigingen vast in de gekozen routes die vrachtwagenchauffeurs volgen. Wel blijft het belangrijk om dit dossier van kortbij op te volgen. Ik heb de indruk dat de minister hier ook van overtuigd is,” besluit Keulen.