Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 18 april 2016

#Persbericht Marino Keulen# 17-04-2016#:“Bijkomende spitsstrook tussen Beringen en Lummen op de E313 in beide richtingen komt eraan”#

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft een studie opgeleverd waarin men de capaciteit van de wegvakken op de Vlaamse autosnelwegen heeft doorgelicht en 39 locaties geselecteerd heeft die voor verbetering in aanmerking komen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft op deze 39 locaties een bouwkundige quick scan uitgevoerd en bekeken of er aanpassingen mogelijk zijn die de betere doorstroming kunnen verhogen. Op basis hiervan heeft men de locaties gecategoriseerd en zal in een volgende fase een diepte-analyse uitgevoerd worden om te kijken welke werken gerealiseerd kunnen worden. “Deze studie is nog maar een eerste aanzet, maar toont wel de ambitie van deze regering om het gebrek aan capaciteit op onze snelwegen aan te pakken door bijkomende rijstroken te creëren,” aldus Marino Keulen die de resultaten van deze studie opvroeg bij Vlaams minister voor Openbare Werken Weyts.
In Limburg zijn de volgende wegvakken doorgelicht: E313 Hasselt-West en Antwerpen-Oost (in beide richtingen), E314 Genk-Oost en Halen (in beide richtingen) en het knooppunt Lummen. Nadien heeft AWV in de bouwkundige scan bekeken welke aanpassingen mogelijk zijn. Zo is er aan het knooppunt van Lummen nood aan een optimalisatie van de weefbewegingen. Mits een aanpassing van de markering over de volledige lengte (bij aanpak van de toplaag) kan de doorstroming verbeterd worden. Bovendien is er een opportuniteit wanneer de snelwegbrug over het Albertkanaal verhoogd wordt, kan er een derde rijstrook voorzien worden op de nieuwe verhoogde en verbrede brug. “De timing hiervan hangt af van de beschikbare middelen en het moment waarop men de brug over het Albertkanaal zal verhogen. De timing voorziet dat dit voor 2020 dient te gebeuren, maar het blijft de vraag of die strikte timing gehaald zal worden,” stelt Keulen vast.
Een tweede belangrijke vaststelling is de mogelijkheid voor een spitsstrook op de E313 tussen Beringen en Lummen in beide richtingen. “In totaal spreekt de studie over vier mogelijke spitsstroken, maar de realisatie hiervan is afhankelijk van het meerjareninvesteringsprogramma van AWV en de beschikbare middelen,” aldus Keulen.
“Cruciaal hiervoor is het voorzien van voldoende middelen en daarom roep ik de minister dan ook op dit dossier van zeer kortbij op te volgen, want de fileproblematiek bedreigt onze economische groei in Limburg. Bovendien toont het ook aan dat onze snelwegen een te beperkte capaciteit hebben, die nooit meegegroeid is met de aanwas van voertuigen, en we dus nood hebben aan bijkomende capaciteit,” besluit Keulen.