Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 19 februari 2016

#Persbericht Marino Keulen 18-02-2016# : “Minister Weyts wacht op afspraak met Maastricht over de sneltram tussen Hasselt en Maastricht”#

De bal ligt nu in hun kamp, aldus Marino Keulen
Een verlies van 8% aan reizigers valt mee
Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement werd zonet de toekomst van Spartacus lijn 1 besproken na de vernietiging van de Nederlandse Raad van State van het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht. Minister Weyts verkondigde dat hij wacht op een afspraak met Maastricht en de volgende stap die men wil zetten, alvorens zich politiek uit te spreken over dit project. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, kan zich vinden in deze houding: “De bal ligt in het kamp van Maastricht en Vlaanderen treft hierin geen enkele schuld, we moeten dus afwachten wat Maastricht nu gaat doen”.
Nadat de Nederlandse Raad van State op 10 februari het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht vernietigde, was dit een nieuwe kaakslag voor het dossier van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. “In de plaats van eindelijk verder te kunnen met de realisatie van lijn 1, is dit opnieuw een stap terug doordat de gemeente Maastricht er simpelweg van uitging dat men het eerder afgesproken bestemmingsplan (dat loopt tot aan het station van Maastricht) kon hergebruiken voor het verkorte tracé tot aan Mosae Forum. De Raad van State heeft nu aangetoond dat dit niet mogelijk is en de bal ligt in het kamp van de gemeente Maastricht,” stelt Marino Keulen vast.
Toch ondervroeg Marino Keulen minister Weyts over de stand van zaken in dit dossier en de resultaten van de herberekening van het verlies aan vervoerswaarden door TML uitgevoerd en de engagementen van de Nederlandse partners om alsnog over de Maas richting het station te gaan met de sneltram.
De beslissing van de Nederlandse Raad van State
De minister heeft kennis genomen van de vernietiging van het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht en vreesde ervoor. De minister stelt dat Vlaanderen geen schuld treft en zo snel mogelijk in overleg wil treden met de Nederlandse partners en zijn uitgangspunt blijft om de initiële kaderovereenkomst na te leven.
De herberekening van het verlies aan vervoerswaarden
Uit een revisie door TML, op vraag van minister Weyts naar een second opinion, van de Nederlandse cijfers van Goudappel-Coffeng over het verlies aan vervoerswaarden blijkt dat het niet om 4% verlies aan reizigers zou gaan indien met niet tot aan het station van Maastricht geraakt zoals de Nederlanders berekenden, maar wel tot 8% volgens TML.


Het engagement van Maastricht om de brug over te steken
Hier kwam de minister niet op terug omdat hij eerst in overleg wil treden met de gemeente Maastricht over de vernietiging van het bestemmingsplan en de eventuele opstart van een nieuw bestemmingsplan.
Verlies van 8% aan reizigers valt mee
“Indien Maastricht een nieuw bestemmingsplan zal opmaken zorgt dit voor een vertraging van ongeveer één jaar. Ook de cijfers van TML bevestigen dat het project van de sneltram wel zijn waarde heeft, want een verlies van 8% valt absoluut mee,” aldus Keulen. “De minister wacht vooral af wat de gemeente Maastricht nu als volgende stap gaat zetten. Ik kan alleen maar met de minister mee afwachten. De bal ligt in hun kamp.”