Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 9 december 2015

#Persbericht Marino Keulen 08-12-2015#:“Trambus pas beoordelen na uitgebreid proefproject”#

In de maand oktober hebben gedurende een tweetal weken twee trambussen rondgereden tussen Kortrijk-station en Kortrijk-Hoog. De Lijn deed dit in het kader van een voertuigentest met een trambus en hield na elke rit een korte enquête bij de reizigers. Door middel van een tiental vragen peilde men naar de tevredenheid van de gebruiker over het nieuwe voertuig. Uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen blijkt dat de reiziger het voertuig met een algemene tevredenheid van 8,5 op 10 beoordeelde.
Een trambus is een bus op wielen die kenmerken van een tram bezit (zoals lengte en aantal toegelaten plaatsen) en daardoor in Frankrijk vaak in hoogwaardige openbare verbindingen ingezet wordt door gebruik te laten maken van een vrij busbaan. Zodoende kan de trambus in een eigen bedding rijden (eveneens als een echte tram). “In Vlaanderen is dit type voertuig onbekend en vanuit die optiek heeft De Lijn een voertuigentest gedaan. Zo konden de reizigers in Kortrijk hier kennis van nemen. Bovendien is het de bedoeling om op termijn deze verbinding te voorzien van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en was dit een kans om te kijken of een trambus een optie is”, stelt Marino Keulen vast.
In totaal heeft De Lijn bij 2.120 reizigers een enquête afgenomen. “Dit is een vrij representatieve staal, alleen moeten we wel in acht nemen dat het hier slechts over een voertuigentest gaat. Doordat de trambus niet in een eigen vrije bedding heeft kunnen rijden en geen aangepaste haltes had, hebben de reizigers geen kennis kunnen maken met de eigenschappen van een trambus als hoogwaardig en snel openbaar vervoer”, aldus Keulen.
“Om een echt proefproject op te zetten zal De Lijn met een heel aantal andere factoren rekening dienen te houden zoals vrije busbaan, aangepaste halte-infrastructuur, frequentie … Pas bij een uitgebreid proefproject zal moeten blijken of een trambus ook een optie is om het Vlaamse collectieve vervoer van de toekomst mee vorm te geven. Een voertuigentest is een goed initiatief om de reiziger er vertrouwd mee te maken, maar vertelt weinig over de performantie van het concept.”, besluit Marino Keulen.