Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 29 oktober 2015

#Persbericht Marino Keulen 28-10-2015 : “Burgers betrekken bij verkeersveiligheid is een absolute must”#

Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, is voorstander van het concept waarbij burgers aan kunnen geven op welke plaatsen snelheidscontroles nodig zijn in hun gemeente. Zoals vandaag een krantenartikel het voorbeeld van een Brusselse politiezone aanhaalde. Hij ondervroeg hierover vandaag Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in het Vlaams Parlement.
“Wanneer gemeentebesturen hun burgers bevragen is verkeersveiligheid bijna overal prioriteit nummer één,” stelt Marino Keulen vast. “Handhaving en controle zijn vereisten om aan verkeersveiligheid te werken. Door de burger hierbij te betrekken responsabiliseert men en confronteert men de burger met zijn eigen dubbelzinnigheid. Immers de meeste snelheidsovertredingen in wijken gebeuren door de inwoners zelf. Het is dan ook belangrijk om hen een spiegel voor te houden.”
“Door meer snelheidscontroles te organiseren vergroot men de pakkans. Vandaag schort het in Vlaanderen hieraan. Er is een te lage pakkans waardoor de zware voet kan toeslaan. Overtreders lopen te weinig kans op betrapping. In die zin is de aanpak van de Brusselse politiezone eentje die navolging verdient in Vlaanderen,” aldus Keulen.
Minister Weyts vond het voorbeeld uit de Brussels politiezone een goed voorbeeld, maar stelde dat in de meeste politiezones reeds op basis van klachten over te snel rijden in een straat er metingen uitgevoerd worden. Wanneer deze metingen aantonen dat er effectief te snel gereden wordt, dan voert de politie snelheidscontroles uit. De minister wilde niet zo ver gaan om er een heuse volksraadpleging van te maken, maar stelde wel betrokkenheid van onderuit op prijs. Vanuit het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid wil hij initiatieven nemen om good practices rond betrokkenheid te verzamelen en te delen met politiezones. Daar is absoluut nood aan.
“Verkeersveiligheid is een prioriteit voor deze Vlaamse Regering, maar terzelfdertijd een moeilijk verhaal. Vele elementen spelen een rol: infrastructuur, verkeerseducatie, attitudes van weggebruikers en handhaving. Door burgers hierbij te betrekken vergroot men het draagvlak en dit heeft een positief gevolg voor de verkeersveiligheid en de ambitie van Vlaanderen om tegen 2050 nul verkeersdoden te tellen,” besluit Keulen.