Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 20 oktober 2015

Persbericht Marino Keulen 19-10-2015#:“Minister Weyts blijft achter uitvoering tijdelijke maatregelen Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren staan”#

Normaal gezien zouden afgelopen zomer tijdelijke maatregelen uitgevoerd zijn aan de Noord-Zuidverbinding (N715) om de leefbaarheid in de kernen Houthalen en Helchteren te verbeteren in afwachting van de realisatie van de omleidingsweg. Door allerhande problemen zijn de tijdelijke maatregelen nog niet uitgevoerd, zo lopen er onder andere een aantal juridische procedures ingesteld door een buurtbewoner. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, blijkt dat minister van Mobiliteit Weyts achter de uitvoering van de tijdelijke maatregelen blijft staan en dat dit voor de werken aan het kruispunt N715 en N719 voorzien is voor het voorjaar van 2016 behoudens de uitspraken va de rechtbank en de weersomstandigheden.
“Na de problematieken van afgelopen zomer en de niet-realisatie van de tijdelijke maatregelen is het positief om vast te stellen dat minister Weyts blijft vasthouden aan de een vlotte doorstroming op de N715 in afwachting van de realisatie van de omleidingsweg. Voor de mobiliteit in Noord-Limburg is dit van cruciaal belang,” aldus Marino Keulen.
In het kader van een vlottere doorstroming komen er aan het kruispunt tussen de N715 en de N719 verlengde afslagstroken. Van zodra de gemeente Houthalen-Helchteren een signalisatievergunning aflevert, gestart kan worden met de werken. Ondertussen heeft men vanuit de Vlaamse administratie overlegmomenten gepland met de buurtbewoners waaruit enkele kleinere aanpassingen gebeurd zijn aan de plannen die tegemoet kwamen aan de lokale bezwaren.
De minister is van mening dat de werken kunnen beginnen terwijl de juridische procedure lopende is. Deze procedure heeft betrekking op het al dan niet bouwvergunningsplichtig zijn van de werken. De uitspraak wordt verwacht tegen maart 2016 en enkel bij een negatieve uitspraak kunnen de lopende werken op het terrein stilgelegd worden. Een eventuele beroepsprocedure werkt niet opschortend.
“Voor de buurtbewoners is de realisatie van deze tijdelijke maatregelen een absolute noodzaak om de leefbaarheid te verhogen in afwachting van de realisatie van de omleidingsweg. Daarom steun ik de ambities van de minister volmondig om ondanks de lopende juridische procedure toch verder te gaan met de tijdelijke maatregelen,” besluit Keulen.