Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 9 oktober 2015

#Persbericht Marino Keulen 08-10-2015# : “Minister Weyts doet genuanceerde uitspraken over Spartacus lijn 1”#

Tijdens de zitting van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement ondervroeg Marino Keulen minister Weyts over de uitspraken van Minister-President Bourgeois in verband met Spartacus en de beslissing van de Nederlandse partners om Mosae Forum als tijdelijke eindhalte te kiezen voor de sneltram tussen Hasselt en Maastricht.
“De minister antwoorde zeer genuanceerd op mijn vragen en die van mijn collega’s (Lode Ceyssens en Rob Beenders) en weigerde harde uitspraken te doen om de onderhandelingspositie van Vlaanderen niet te verzwakken. Dat is een goede houding en ik ben er dan ook van overtuigd dat de uitspraken van de minister vertrouwen wekken en uitzicht geven om het project finaal te realiseren,” stelt Keulen.
Minister Weyts stelde dat er reeds een vier of vijftal overlegmomenten plaatsgevonden hadden met de Nederlandse partners. Tevens stelde de minister duidelijk dat de kaderovereenkomst tussen de Vlaamse en de Nederlandse partners stelt dat men van station tot station dient te gaan. De minister heeft akte genomen van de studies van de Nederlandse partners, onder andere over de afname van 4% van de vervoerswaarde wanneer Mosae Forum de tijdelijke eindhalte wordt. Toch dringt de minister aan op een second opinion om de cijfers te bekijken. Bovendien loopt er nog een procedure voor de Nederlandse Raad van State en wil de minister ook deze afwachten.
Marino Keulen vindt de genuanceerde houding van de minister lovend, maar stelt wel duidelijk: “er is finaal nood aan een onderhandelde oplossing en niemand heeft er baat bij om het te laten komen tot een juridische procedureslag waar de uitkomst allerminst zeker is.” Als alternatief ziet hij een hink-stap-sprong. “Mosae Forum dient als tijdelijke eindhalte, op 900m van het station in Maastricht in vogelvlucht, en op termijn kan men dan de brug oversteken naar het station. In afwachting van deze stap, wordt wel voorzien in een frequente busverbinding tussen Mosae Forum en het station van Maastricht. Dat lijkt mij een redelijke manier om de onderhandelingen vlot te trekken.”