Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 3 juni 2015

#Persmededeling Marino Keulen 03-06-2015# : “Meer weefstroken verhogen de verkeersveiligheid op onze snelwegen”#

“Vlaanderen onderzoekt de mogelijkheid om meerdere weefstroken aan te leggen op de autosnelwegen en dit zou een goede zaak zijn vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast. Hierover stelde hij een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts. Uit het antwoord blijkt dat het Vlaams Verkeerscentrum een aantal microsimulatiestudies heeft uitgevoerd en dat hiermee op enkele plaatsen aan de slag gegaan zal worden. De eerste plaats die een weefstrook zal krijgen is de A12 tussen Ekeren en Leugenberg. Deze plaats zal in het najaar van 2015 alvast voorzien worden van een weefstrook.
Een weefstrook is een verbinding tussen een invoegstrook en een uitvoegstrook (die kort volgt op de invoegstrook) op een autosnelweg zodat automobilisten niet eerst moeten invoegen om bij de volgende afrit terug af te slaan. “Wie veelvuldig de Vlaamse autosnelwegen gebruikt moet vaststellen dat er vele weefbewegingen plaatsvinden, waarbij auto’s steeds van rijbaan wisselen om bijvoorbeeld in te voegen. Het zijn deze bewegingen die voor ongevallen zorgen. Een manier om dit te verhelpen is bij een concentratie van op – en afritten weefstroken te voorzien. Op deze manier ontstaan er minder conflicterende weefbewegingen, vergroot dit de doorstroming en verhoogt het de verkeersveiligheid,” aldus Keulen.

In Vlaanderen zijn er in het recente verleden al een aantal weefstroken aangelegd (onder andere op de E40 en de E314) en voorlopig is er één concreet project voor dit jaar voorzien: een weefstrook op de A12 tussen Ekeren en Leugenberg in het kader van de Quick Wins rond Antwerpen.

Eén andere mogelijke site die wordt onderzocht: de E313 Lummen in de richting van Hasselt, vanaf het klaverblad en de afrit 26 Zolder-Lummen een weefstrook aanleggen tot en met afrit 27 Hasselt-West. Momenteel is het vaak moeilijk om hier de snelweg op te rijden door het grote aantal vrachtwagens. Dit bemoeilijkt het invoegen, met behulp van een weefstrook is dit niet langer noodzakelijk en kan de automobilist doorrijden tot aan afrit 27 zonder in te voegen. Deze weefstrook kan dan eveneens dienen als een spitsstrook tijdens de verkeersdrukte.

“Het is positief om vast te stellen dat de minister verder werk maakt van weefstroken. Met een relatief kleine ingreep verhoogt men de doorstroming en de verkeersveiligheid. Dat is een win-winsituatie,” besluit Marino Keulen.