Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 15 juni 2015

#Persbericht Marino Keulen# 14 juni 2015 : “Werk maken van de beschikbaarheid van de terreinen van de voormalige Ford-Fabriek in Genk”#

“De toekomst van de terreinen van Ford-Genk is belangrijk voor de onze provincie en het is positief dat de Vlaamse Regering hier werk van maakt,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast. Uit een schriftelijke vraag van Keulen aan Vlaams minister van Economie Muyters blijkt dat de minister bezig is met een integrale visie en plan van aanpak voor de terreinen van de voormalige Ford-fabriek in Genk te ontwikkelen zodat er zich nieuwe bedrijven kunnen vestigen die voor nieuwe arbeidsplaatsen zorgen.
Uit het antwoord van de minister is duidelijk gebleken dat geen enkel bedrijf bereid gevonden is om de volledige site over te nemen. Bijgevolg zal de Vlaamse regering werk maken van een gefaseerde herontwikkeling om het terrein klaar te maken voor meerdere afzonderlijke bedrijven. Hiervoor dienen wel eerst enkele werken plaats te vinden op het terrein zelf: sanering, sloopwerken van sommige bestaande gebouwen en aanleg van nieuwe wegen. Enkel voor de saneringswerken is een raming bekend: deze zullen tussen de 10 tot 12 miljoen euro kosten. De minister wil spoedig het Masterplan rond hebben zodat het vestigingskader voor geïnteresseerd bedrijven duidelijk is.
“Het moet de ambitie van de politici zijn om ervoor te zorgen dat op relatief korte termijn de terreinen van de voormalige Ford-fabriek klaar zijn voor gebruik en we op die manier nieuwe bedrijven aantrekken in onze provincie die zorgen voor duurzame werkgelegenheid,” besluit Marino Keulen. “Zeker omdat de terreinen een aantal troeven in handen hebben: veel ruimte en mogelijkheid van een trimodale ontsluiting via de weg, het spoor en het water.”