Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 29 juni 2015

#Persbericht 28-06-2015#:“De structuur van ons openbaar vervoer is te duur”#

Momenteel zoekt men in Vlaanderen naar alternatieve vervoersconcepten om de bestaande dienstverlening met bussen, trams en belbussen aan te vullen en zo vraaggericht mogelijk te werken voor de reiziger. Een project dat reeds enige tijd in Limburg loopt is de OV-auto. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vroeg door middel van een schriftelijke vraag aan minister van Mobiliteit Weyts een evaluatie hiervan op.
Wat blijkt, de OV-auto is een manier om met taxi’s de belbusroutes over te nemen, maar is minstens zo duur als een belbus voor De Lijn. Per reiziger kost een OV-auto €21,1 per rit aan De Lijn. Ter vergelijking een belbus kost De Lijn €21,43 per reiziger per rit.
Het project is in Limburg enkele jaren geleden ingevoerd ter vervanging van een aantal minder bezette belbuslijnen. Momenteel doen 23 Limburgse taxibedrijven mee met dit project en rijden ze, wanneer opgeroepen door de belbuscentrale, mensen rond van belbushalte naar belbushalte. In 2014 hebben er 25.052 ritten plaatsgevonden met een OV-auto waar meestal één of twee passagiers gebruik van maken per rit. De reiziger zelf merkt geen verschil op, want men meldt zich bij de belbuscentrale en deze regelt alles. Dat is ook de reden waarom er weinig tot geen klachten over de werking De Lijn bereiken. Een grondige evaluatie, waar zowel de reiziger als de taxibedrijven bij betrokken werd, is evenwel nog niet gebeurd.
“De OV-auto in Limburg bewijst dat er alternatieven zijn op maat van de reiziger voor het geregeld stads – en streekvervoer in Vlaanderen. Het doel met echter zijn om dit kostenefficiënter te organiseren. De enige manier waarop dit haalbaar zal zijn is door het model grondig te veranderen. Geef private initiatieven een kans, zonder afbreuk te doen aan veiligheidsnormen en sociale dumping in de hand te werken. Dit is de enige oplossing die ik zie om een betaalbaar collectief vervoer te organiseren op maat van de reiziger”, aldus Keulen.
“In Vlaanderen stellen we zodanig hoge kwaliteitseisen op voor onze dienstverlening dat elke vorm van aanbod onmiddellijk veel te duur is voor de overheid. Men kan goedkoper werken zonder onveilig te werken of asociaal bezig te zijn. Private aanbieders en ondernemers (pachters van geregeld vervoer en taxibedrijven) verklaren mij dat dit mogelijk is om goedkoper te werken in een minder stringent kader. Daarom moet er in het nieuwe vervoersmodel ruimte zijn voor private initiatieven en marktwerking. Zodat niet alleen de reiziger er beter van wordt, maar ook de belastingbetaler”, besluit Marino Keulen.