Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 7 mei 2015

#Belga#07-05-2015#Weyts maakt zich weinig zorgen om klacht Aetis tegen kilometerheffing vrachtwagens#

De klacht van Aetis tegen het geplande Belgische systeem voor de kilometerheffing voor vrachtwagens is ongegrond. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Marino Keulen (Open Vld), Björn Rzoska (Groen) en Paul Van Miert (N-VA). Volgens Weyts staat het gekozen systeem van Satellic voldoende open voor andere operatoren en is de kritiek van Aetis ongegrond.
Aetis, een Europese beroepsorganisatie van toloperatoren, meent dat de toekomstige kilometerheffing voor vrachtwagens in ons land niet in overeenstemming is met de Europese regelgeving. De kritiek is dat Satellic, het privébedrijf dat het systeem mag uitwerken, een monopolie zou hebben. Aetis diende daarvoor een klacht in bij de Europese Commissie.
Volgens Vlaams minister Weyts is die kritiek echter ongegrond. "Het in België uitgerolde systeem zou volgens Aetis niet compatibel zijn met de EETS-specificaties (EETS = European Electronic Toll Service, red.). Maar dat klopt niet. Wat in het lastenboek staat, is wel degelijk conform die EETS-specificaties". Met andere woorden, het in België gebruikte systeem staat volgens Weyts wel degelijk open voor andere operatoren.
De N-VA-minister benadrukt ook dat de klacht van Aetis niet de reden is geweest om de startdatum voor de kilometerheffing op te schuiven naar 1 april 2016.
In zijn antwoord voegde minister Weyts er nog aan toe dat er een testfase komt met 1.500 gebruikers. Voorts zullen de On-Board Units (OBU's, de elektronische registratiebakjes) verdeeld worden vanaf 1 oktober 2015. Volgens minister Weyts zullen er bij de start zo'n half miljoen gebruikers zijn en wordt voor de volledige uitrol gerekend op 800.000 OBU's.

woensdag 6 mei 2015

#Woensdag 6 mei# @plenaire vergadering van het Vlaams Parlement#

Marino Keulen is deze middag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement tussengekomen op een actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) over de eventuele impact van het Strategisch Actieprogramma Limburg in het Kwadraat (SALK) op de reguliere middelen die Limburg ontvangt. Door SALK krijgt Limburg heel wat impulsmiddelen (uit Europa, Vlaanderen, provincie Limburg en Genk) om de impact van de sluiting van Ford Genk op te vangen. “Het is een bezorgdheid van elke Limburgse volksvertegenwoordiger dat de SALK-middelen bovenop de reguliere middelen naar onze provincie komen, maar niet een deel van die reguliere middelen vervangen,” stelt Keulen. “Geert Bourgeois, de Vlaamse minister-president, stelde ons gerust dat de SALK-middelen impulsmiddelen zijn die bovenop de reguliere middelen komen en dienen om de provincie te ontsluiten, te investeren in onderwijs en de economie te ondersteunen om extra jobs te creëren. Daar liggen ook de uitdagingen voor onze provincie in de komende maanden en jaren en daarvoor zijn de SALK-middelen broodnodig om een inhaalbeweging te realiseren.”
Bekijk hier mijn tussenkomst.

maandag 4 mei 2015

#Persbericht 4 mei 2015:“Noodzaak voor meer spitsstroken in Vlaanderen”#

Uit een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld) aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts (N-VA) blijkt dat de haalbaarheidsstudie rond spitsstroken uit 2012 geactualiseerd zal worden. “Meer dan ooit is er nood aan een doordachte en onderbouwde aanpak van de fileproblematiek in Vlaanderen,” stelt Marino Keulen. “Daarom pleit Open Vld al langer voor meer spitstroken en ik ben dan ook verheugd vast te stellen dat de minister dit signaal oppikt en de studie gaat actualiseren. Het is te hopen dat op relatief korte termijn dit zal leiden tot meerdere spitsstroken.”
Momenteel zijn er drie spitsstroken op Vlaamse autosnelwegen: op de E313 (Antwerpen-Oost tot Ranst), op de E19 (Antwerpen-Noord tot Sint-Job-in-‘t-Goor) en op de E40 (Sterrebeek tot Heverlee). “De positieve impact van de bestaande spitsstroken bewijst dat dit het pad is dat men moet bewandelen om de fileproblematiek op Vlaamse wegen aan te pakken,” stelt Keulen. “Ik neem het voorbeeld van de E40 waar door de extra rijstrook tijdens de spitsuren de files gevoelig verminderd zijn.”

“Toch zijn er nog wel enkele filegevoelige plaatsen die nood hebben aan een extra rijstrook - spitsstrook, ik denk hierbij aan de E314 van Lummen tot Leuven (in de richting van Leuven) en dan vooral de problematische zone rond Holsbeek. Daarom wacht ik de actualisatie van de studie af om te kijken wat de specifieke noden van het Vlaamse wegennet zijn. Daarnaast is er nood aan een performant collectief vervoer waardoor mensen de auto thuislaten en bijvoorbeeld de bus nemen om zich te verplaatsen. Zowel de spitsstroken als het collectief vervoer zijn essentiële middelen om de filedrukte op onze wegen te verlichten,” aldus Keulen.

“Door kort op de bal te spelen met de actualisatie van de studie naar spitsstroken, slaagt minister Weyts erin om iets structureels te doen aan de fileproblematiek,” besluit Marino Keulen.