Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 30 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen 27 maart# “Vlaamse regering keurt GRUP Noord-Zuid definitief goed”#

Vandaag heeft de Vlaamse regering tijdens de wekelijkse ministerraad het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Noord-Zuid (N74) definitief goedgekeurd. “Nadat ze begin februari de principiële goedkeuring aan het dossier gegeven had, ligt nu alles in een definitieve plooi,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Indien er nu geen juridische procedures opgestart worden, kan men beginnen met de bouw – en milieuvergunningen aan te vragen en de aanbesteding opstarten. Dat zou betekenen dat binnen één jaar de werken aan de Noord-Zuid eindelijk kunnen aanvatten.”
De Noord-Zuid in Limburg kent een lange lijdensweg, zeker nadat het vorige GRUP uit 2011 vernietigd is door de Raad van State. “Dit nieuwe GRUP houdt rekening met de aanbevelingen en geeft ruimte aan een aantal bekommernissen omtrent landbouw en natuur. Belangrijker nog is dat de Raad van State na de principiële goedkeuring een positief advies heeft verleend zodat het vandaag definitief goedgekeurd is kunnen worden,” aldus Marino Keulen.

“Dit dossier kent reeds een lange lijdensweg en wanneer iedereen het gezonde verstand gebruikt en de energie niet verspilt in nodeloze procedures, kan dit de definitieve opstap naar de realisatie van de Noord-Zuidverbinding in Limburg zijn. Hierdoor wordt een belangrijk element uit het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) gerealiseerd en een mobiliteitsnood in het noorden van onze provincie aangepakt,” besluit Keulen.