Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 11 december 2014

#Persbericht gemeente #Lanaken : EXTRA KINDEROPVANG VOORZIEN VANAF JANUARI 2015#

Naar aanleiding van de toenemende vraag naar voor- en naschoolse kinderopvang te Veldwezelt en het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden van de erkende kinderopvang Villa Kakelbont op de opvanglocatie te Veldwezelt, zal er door het OCMW een gemelde kinderopvang ingericht worden in de lokalen van de lagere school ’t Wezeltje.
Schepen Anita Jeurissen: “Deze gemelde kinderopvang zal georganiseerd worden door het OCMW bestuur in samenwerking met de basisschool en valt niet onder de coördinatie van de erkende kinderopvang Villa Kakelbont. Met deze extra opvangplaatsen, die zullen fungeren als een vangnet wanneer Villa Kakelbont volzet is, willen we een oplossing aanreiken voor gezinnen die wegens volzetting niet terecht kunnen in de Villa.”
Het reservatiebeleid voor de gezinnen die een dossier hebben bij Villa Kakelbont blijft ongewijzigd. De verwerking van reservaties zal centraal beheerd worden door de administratie van Villa Kakelbont. Er zal eerst gestreefd worden naar volzetting van Villa Kakelbont vooraleer men doorverwijst naar de gemelde opvanglocatie in het schoolgebouw van ‘t Wezeltje.
De ouderbijdrage blijft ongewijzigd, namelijk € 0,85 per begonnen half uur zowel voor Villa Kakelbont als voor de extra opvanglocatie. Er wordt een overeenkomst afgesloten met de directie van basisschool ‘Het Wezeltje’ waarbij de nutsvoorzieningen, de poets, mogelijke herstellingen aan het gebouw en het voorzien van een telefoon voor rekening van de school wordt genomen.
Daarnaast wordt er in dit project ook samengewerkt met PWA Lanaken: zij detacheren mensen in PWA-statuut om de gemelde kinderopvang te verzorgen.
Het gemeentebestuur voorziet een budget van € 3.500 voor de installatie van de kinderopvang. Hiermee zal meubilair en speelgoed aangekocht worden voor een 20-tal kindjes en kunnen ook verfwerken uitgevoerd worden. Voor volgend jaar zal een beperkt budget van € 500 voorzien worden voor aankoop en vervanging van materiaal en speelgoed.
Schepen Jeurissen: “Het gemeentebestuur heeft te kennen gegeven in te zetten op de kinderopvang en heeft de voorbije 2 jaar verschillende initiatieven uitgebouwd. Toch merken we dat er nog extra maatregelen genomen moeten worden. Vandaar dit bijkomend initiatief van de gemelde opvang waarmee toch ook weer een aantal gezinnen verzekerd zijn van voor- en naschoolse opvang voor hun kind.”