Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 7 juni 2014

HBvL 05-06-2014 : Gemeente wil 70 per uur op Maastrichterweg

De maximumsnelheid op de Maastrichterweg in Lanaken moet snel tot 70 kilometer per uur verlaagd worden. Dat heeft het gemeentebestuur aangevraagd bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV).
Tegelijkertijd dringt Lanaken er bij het agentschap op aan om de onbemande camera langs de N77 te verplaatsen.
De aanleiding voor de aanvraag was het zware ongeval van 18 april dit jaar waarbij Roy Beuls (21) en Maarten Haex (21) uit Lanaken het leven lieten. Wegen en Verkeer houdt de vragen in beraad.
De maximumsnelheid op de Bessemerstraat (N77) en de Maastrichterweg (N77) bedraagt over het grootste deel van het traject tussen Zutendaal en Lanaken 90 km per uur.
Ter hoogte van de Z.O.L. campus Sint-Barbara duikt de gewestweg de Maasvallei in en maakt hij een ruime bocht in de richting van Maastricht. De vraag naar snelheidsremmende maatregelen op die plek is niet nieuw. Het voorstel kwam al rond de jaarwisseling op de gemeenteraad ter sprake naar aanleiding van de geplande uitbreiding van camping JOCOMO. Het verkeer dat daarvan komt, rijdt grotendeels via de Maastrichterweg. Het gemeentebestuur besloot snelheidsremmende maatregelen te bepleiten bij de wegbeheerder. Midden maart nam het gemeentebestuur voor het eerst contact op met het AWV. Na het dodelijke ongeval van 18 april waarbij Roy Beuls en Maarten Haex om het leven kwamen, werd de vraag nog dringender.FlitspaalBurgemeester Marino Keulen (Open Vld) : "Wij stellen een verlaging van de maximumsnelheid van 90 naar 70 kilometer per uur voor vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de grens met buurgemeente Zutendaal op het kruispunt met de Molenbergstraat. Om het verkeer veiliger te laten verlopen, hebben we het AWV bovendien verzocht de flitspaal tussen de Steenselbergweg en de rotonde ter hoogte van de Henri-Dunantstraat te verplaatsen. De camera is daar niet meer nodig omdat het verkeer vanzelf afremt aan de rotonde. Wij vinden dat je de camera zinvoller kan inzetten op het gedeelte tussen de Bessemerweg en de Lepelvormweg."Jo Lieben van Wegen en Verkeer zegt dat de procedure na de aanvraag wordt opgestart, maar dat er nog alternatieven op tafel liggen. "Om op de N77 een snelheidswijziging door te voeren, maken we een ontwerp voor een ministerieel besluit op", zegt Lieben. "Dat leggen we voor advies aan de gemeente voor. Na hun raadgevingen leggen onze experts het ontwerp aan de minister voor die het ondertekent. Pas daarna kunnen we de maatregelen effectief op het terrein doorvoeren. Om een camera te verplaatsen, moet de gemeente bij de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) dezelfde aanvraag indienen als voor een nieuwe flitspaal. Van zodra deze helemaal bovenaan de lijst staat voor Vlaanderen kan de camera verplaatst worden. Maar een termijn kunnen we hier niet op plakken."Guido KERCKHOVEN