Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 6 mei 2014

Persbericht :€ 513.126 aan investeringen in sportaccommodaties

De gemeente Lanaken investeert fors in de renovatie van 3 gemeentelijke sportaccommodaties. Het dossier verloopt via het AGB Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf dat het bestek heeft goedgekeurd, het nodige budget heeft voorzien in haar begroting én het dossier verder administratief zal opvolgen.
Schepen van sport, Pierre Nelissen: “We vinden het zeer belangrijk dat onze accommodaties worden onderhouden en dat er aandacht wordt besteed aan het ecologische aspect. Daarom zal de sporthal in Neerharen voorzien worden van een nieuwe transparante achterwand die de sporthal van daglicht voorziet. De huidige wand is duidelijk aan vervanging toe. Ook de kleedkamers, douches en technische installaties worden aangepakt. De twee kleedkamers met gezamenlijke doucheruimte zullen omgevormd worden tot twee kleedkamers met eigen doucheruimte. De technische installaties, zoals sanitair, cv- en warmwater productie en ventilatie krijgen een opfrisbeurt. Verder wordt ook het platte dak van de sporthal in Neerharen gerenoveerd. Onder andere zal de bestaande houten draagvloer, die op enkele plaatsen doorgezakt is, vervangen worden en worden een nieuw dampscherm en thermische isolatie aangebracht. De renovatiekosten in deze sporthal bedragen € 258.291”.
“Onze gemeente mag ook trots zijn op haar tennishal met 7 binnenbanen. Maar de huidige tapijten vloer ligt er op vele banen slecht bij. Daarom hebben we ervoor gekozen om alle banen te voorzien van een nieuwe polyurethaan vloer van de beste kwaliteit. De kosten bedragen € 178.605. Voor deze werken bekomen we een subsidie van € 60.000.” aldus schepen Pierre Nelissen.
Verder werd er voor de sporthal Sparrendal een bestek opgemaakt voor de bouw van nieuwe kleedkamers, de kantine en isolatiewerken aan het dak en de gevels. Voor deze architectuuropdracht met onder meer ook een stabiliteitsstudie, een studie van de technische installatie en de veiligheidscoördinatie zal een architect aangesteld worden. De kosten worden geraamd op € 76.230.