Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 6 mei 2014

Kandidaat van de dag: Fabienne Coenen --- 7de opvolger Vlaamse lijst --- Genk #vk14

Fabienne Coenen --- 7de opvolger --- Genk

"Limburg kent een hoge werkloosheid, maar ook een grote vraag naar werknemers in knelpuntberoepen. Herscholing en actieve begeleiding is de oplossing."

De leefbaarheid van een stad staat in contrast met leegstand. We moeten daarom maatregelen treffen opdat kleine zelfstandigen meer ademruimte krijgen en tegen de grote ketens kunnen opboksen.


"Om de Limburgse mobiliteit te verbeteren, moeten we ook out-of-the-box kunnen nadenken. Laten we het vervoer via het kanaal promoten en uitbreiden, om zo de verkeersdrukte op de weg en op het spoor te beperken! "