Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 27 maart 2014

Persbericht : VLAAMSE MEERDERHEID WEIGERT UITGESTOKEN HAND VAN OPEN-VLD IN DECREET M.B.T. DE NOORD-ZUIDVERBINDING IN LIMBURG.

De Limburgse Noord-Zuidverbinding vormt een belangrijke verbindings- en transportroute tussen Eindhoven en de hoofdweg E314/A2 in Houthalen-Helchteren, tot in Hasselt. Reeds tientallen jaren worden gedeelten van de verbinding opgewaardeerd. Een belangrijk pijnpunt blijft het wegdeel tussen Hechtel-Eksel en Zonhoven, grotendeels op het grondgebied van Houthalen-Helchteren. Dat leidt tot leefbaarheidsproblemen in die kernen, zware ongevallen en filevorming.

In 2011 werd uiteindelijk een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vastgesteld om de situatie te remediëren. Dat GRUP werd verleden jaar echter vernietigd door de Raad van State, omwille van mankementen in het plan-milieueffectrapport (plan-MER).

OPEN-VLD heeft een tijd geleden reeds een voorstel van decreet ingediend dat de Vlaamse overheid toelaat om het plan-MER en het GRUP opnieuw vast te stellen. Dat voorstel van decreet is nodig om nu eindelijk snel vooruit te gaan en om te vermijden dat de volledige procedure van het GRUP moet worden hernomen, met jarenlange stilstand voor gevolg.

Intussen is reeds een bijgesteld plan-MER opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering. OPEN-VLD juicht dat initiatief – dat in de lijn ligt van haar voorstel van decreet – toe.

Toch stelt OPEN-VLD vast dat de Vlaamse Regering nu zonder bijkomende inspraak van het publiek wenst over te gaan tot een nieuwe ongewijzigde vaststelling van het GRUP. De meerderheid wil daarmee uiteraard een tijdrovende inspraakprocedure vermijden.

De Vlaamse meerderheid heeft vandaag ook het voorstel van decreet van OPEN-VLD weggestemd.

Daardoor staat de deur nu weer open voor allerhande nieuwe juridische procedures en organiseert de meerderheid opnieuw vertraging en rechtsonzekerheid.

Het is voor OPEN-VLD duidelijk: ofwel organiseert men een behoorlijke inspraak van het publiek op basis van de nieuwe gegevens die vervat zijn in het bijgesteld plan-MER, ofwel laat men aan het Vlaams Parlement toe om als volksvertegenwoordiging een finaal oordeel over het bijgesteld plan-MER en het GRUP te vellen.

Het voorstel van OPEN-VLD volgt deze laatste mogelijkheid en vermijdt aldus langdurige inspraak- en andere procedures. De inspraak wordt in het OPEN VLD-voorstel georganiseerd door een stemming van de Vlaamse Volksvertegenwoordiger over het Noord-Zuid project. Het is dan ook betreurenswaardig dat de meerderheid vandaag de uitgestoken hand van OPEN-VLD heeft afgewezen en opteert voor een procedure zonder participatie, noch van het publiek, noch van de wetgever.

Het voorstel van OPEN-VLD is nochtans gesteund door een positief advies van de Raad van State en ook door het juridisch advies dat door VOKA Limburg omtrent het dossier werd ingewonnen bij prof. Hendrik Vuye (Universiteit Namen).

Ondertussen wordt de Nederlandse Noord-Zuid wel gerealiseerd. De bestendige deputatie van de Nederlandse Provincie Noord-Brabant heeft daartoe de nodige beslissingen genomen. De werken starten er in 2017. Wat de Belgische-Limburgse variant betreft, blijft het wachten op finale oplossingen. Het wegstemmen van het OPEN VLD-voorstel betreffende de Noord-Zuid is een gemiste kans vanwege de meerderheid. Jammer voor Limburg !

Marino KEULEN