Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 27 november 2013

HBvL 27-11-2013 : 'Sinterklaasfeest' van Hells Angels verboden

LanakenBurgemeester Marino Keulen heeft het sinterklaasfeest van de Hells Angels van Rekem in het weekend van 6 en 7 december verboden. Voor leden van een motorbende geldt een samenscholingsverbod van maximaal drie leden. De zogenaamde Saint Party zou plaats hebben moeten vinden in het clubhuis in Rekem. "Maar dat kan dus niet meer", zegt Keulen. "Er zijn te veel signalen dat er gevaar is dat andere bendes, zoals Outlaws en Satudarahs, opduiken".

De leden van HAMC Eastborder Rekem, de Hells Angels van Rekem dus, wilden in het weekend van 6 en 7 december een 'Saint Party' organiseren."In samenspraak met de politie en het parket van Tongeren hebben we een samenscholingsverbod afgekondigd voor dat weekend", legt burgemeester Keulen uit. "Leden of sympathisanten van de Hells Angels mogen zich niet verenigen met drie of meer personen op het grondgebied van Lanaken. Officieel is het sinterklaasfeest een interne clubactiviteit. Maar we hebben berichten opgevangen dat er stevig gerekruteerd wordt bij andere motorbendes. De bendes mogen doen wat ze willen, maar wanneer we berichten horen die er op wijzen dat de openbare orde verstoord wordt, grijpen we in. Het clubhuis is ten eerste al niet voorzien op zo'n party. Er is onvoldoende parkeergelegenheid. Maar ook de concurrentie tussen de rivaliserende motorbendes baart ons serieus zorgen". Het gaat dan onder meer om de Outlaws en Satudarah. "Er is een territoriumoorlog aan de gang tussen de bendes", gaat Keulen verder. "Dat heeft te maken met drugs, prostitutie en afpersing. En dan is er nog de moord op de Outlaws in Maasmechelen. Die bendes liggen op een boogscheut van elkaar. De Outlaws in Maasmechelen en Satudarah in Maastricht en Lanaken. Ook in Aken zijn bendes. Genoeg redenen om in te grijpen".SnoepjesEn dus gaat het feest niet door. "Inderdaad. Maar vergis u niet, dit is geen feest voor kinderen. Je moet dat niet vergelijken met de Delhaize waar Sinterklaas op een troon zit en snoepjes uitdeelt. Dit is een grote fuif waarop alle sympathisanten en vrienden worden uitgenodigd", zegt hij. "Mensen onderschatten vaak de gevaren die zo'n feest van een motorbende met zich kunnen meebrengen".Lederen vestEn dus mag men in Lanaken tussen 6 en 8 december zich niet vertonen in groepjes van drie personen of meer. Wanneer je de openbare rust verstoort, of het samenscholingsverbod niet naleeft, grijpt de politie in. "Die is voorbereid op een eventuele overtreding en zal zeker optreden als dat nodig is", zegt Keulen. "De verordening wordt streng nageleefd. Maar dit geldt enkel voor de motorbendeleden. De politie kent er een aantal of kan ze ook herkennen aan hun uitrusting. Ze dragen vaak lederen vestjes en je herkent ze aan de insignes van de club. Andere mensen kunnen perfect met drie op straat". Jos THOMASSENGoele TIELENS

vrijdag 22 november 2013

Persbericht gemeente Lanaken : Landschapspremie van bijna € 40.000 voor Domein Pietersheim

Voor de uitvoering van diverse beheerwerken in Domein Pietersheim mag VZW Toerisme dit jaar rekenen op een landschapstoelage van bijna € 28.000. Daarbovenop start een aannemer begin december met de aanplant van 110 zomereiken, essen en lindes. Aan deze werken hangt een prijskaartje van bijna € 13.000, opnieuw betoelaagd voor 70%. De werken kaderen binnen het “Landschapsbeheerplan” dat in 2006 goedgekeurd werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid. Pietersheim werd in 1983 erkend als beschermd landschap. Door het afsluiten van een landschapsbeheersplan ontvangt de beherende VZW Toerisme 70% toelage op de gemaakte kosten van de beheerwerken.
Een groot gedeelte van de premie gaat naar maai- en snoeiwerken. Circa 1600 lopende meters haag (klein landschapselement) werd in eigen regie gesnoeid. Het snoeisel werd manueel afgevoerd. Diverse percelen die ingekleurd staan als bloemenweide werden gemaaid. Door beperkte begrazing in bepaalde weidepercelen, creëert men immers een kleurrijke bloemenweide, belangrijk voor de biodiversiteit. Diverse hagen kregen een inboet (vervangen van dood plantmateriaal) en niet alleen werd de hoogstamfruitboomgaard volledig gesnoeid, 15 dode bomen werden vervangen door nieuwe, inheemse appelrassen. Voor het eerst zullen ook de oevers van de beide slotgrachten grondig gemaaid worden met daarbij het afvoeren van het maaisel. Ook de strijd tegen de Amerikaanse Vogelkers wordt verder gezet. Door zijn enorme zaadverspreiding zorgt deze exoot voor een overwoekering in het bos waardoor streekeigen bomen zoals de beuk of wintereik geen of weinig groeikansen krijgen.
Begin december start een aannemer met de aanplant van 130 hoogstambomen (zomereik, es, linde) binnen het domein (Sportstraat en weide Kalverdries). Die vervangen de 110 populieren en Amerikaanse eiken die begin 2013 gekapt werden. De stronken die nog resten, worden netjes weg gefreesd. Op de plaats (langs atletiekpiste) waar de Amerikaanse eiken gekapt werden, komen er nu weer streekeigen planten in de plaats, o.a. eik, beuk (boomlaag), kornoelje, vlier, boskers, Gelderse roos, hondsroos… (struiklaag) en bosanemoon, dalkruid (kruidlaag) met een totaal van 400 planten. Aan deze aanplantwerken hangt een totaalprijsje van € 12.947. Ook deze beheerwerken zijn voor 70% betoelaagd door het Agentschap “Onroerend Erfgoed”.

zondag 17 november 2013

Persbericht : Handelaars krijgen bereikbaarheidsborden bij wegenwerken

Bij wegenwerken zijn handelaars dikwijls tijdelijk onbereikbaar en als ze bereikbaar zijn weten de klanten dit dikwijls niet. Daarom stelde Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) voor om een uniform bord te ontwikkelen waarop de naam van elke bereikbare handelaar komt te staan. Zo wordt de huidige wildgroei waar niemand nog opvalt vermeden en de klant toch goed geïnformeerd.

Iedereen kent wel de situatie bij wegenwerken. Is de lokale bakker, slager, krantenwinkel nog bereikbaar of niet? Het gevolg is dat elke handelaar een eigen bord plaats aan het begin van de wegenwerken en geen enkel bord nog opvalt. Bovendien verwijdert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) deze borden.

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Keulen dient er dus een uniform bord te komen, geplaatst door AWV, waarop de handelaars die bereikbaar zijn met hun naam vermeld worden. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken gaat alvast een stuk mee in dit voorstel. Zo wilt minister Crevits in het “Standaardbestek 250” van wegenwerken laten opnemen dat er borden voorzien worden waarop staat “Handelaars bereikbaar” Het concrete antwoord van de minister op het voorstel luidt als volgt :

AWV bekijkt momenteel of het plaatsen van een uniform bord “Handelaars bereikbaar” kan worden opgenomen in het Standaardbestek 250. De concrete modaliteiten en het kader hiervan moeten echter nog worden vastgesteld. Indien er op een specifieke werf extra aandachtpunten zijn, kunnen deze steeds aan het agentschap worden overgemaakt en zal er in overleg worden bekeken wat de mogelijkheden op het terrein zijn. Daarnaast wordt er voor een aantal werven met handelszaken in de werfzone een bereikbaarheidsadviseur ingezet. Deze persoon vervult een brugfunctie tussen de handelaars/omwonenden en AWV. Ook via deze weg kunnen problemen met signalisatie worden aangekaart.

Tot de aanpassing van het Standaardbestek 250 zal AWV in de tussentijd extra aandacht besteden aan het plaatsen van de borden “Handelaars bereikbaar”. Unizo en handelaars kunnen steeds contact opnemen met AWV of de bereikbaarheidsadviseur om specifieke situaties te bespreken.

Volgens Marino Keulen een stap in de goede richting maar nog niet ver genoeg. Zo lang “Bakker X”, “Schoenwinkel Y” en “Slager Z” niet wordt opgenomen weten de klanten van niets en zal het eigenhandig plaatsen van borden door de handelaars om heel begrijpelijke redenen blijven doorgaan.

“Een bord op maat met de namen zal als kostprijs voor AWV zeker niet opwegen tegen de kost om constant ‘wilde’ borden te verwijderen. Bovendien betekent dergelijke info tijdens deze crisisperiode het verschil tussen overleven of niet voor een winkel. Niemand, ook de overheid niet, is gebaat met nog minder handelaars.” besluit Keulen die alsnog gaat blijven proberen de minister te overtuigen van borden met naamvermelding in te voeren.

dinsdag 5 november 2013

E-boeken in de bib van Lanaken

Vanaf april 2014 kunt u in de bib van Lanaken terecht voor een collectie van 300 e-boeken. De
collectie bevat zowel fictie als non-fictie boeken. Met deze uitbreiding in haar aanbod speelt de
bibliotheek van Lanaken in op een toenemende vraag naar deze vorm van lectuur.
De bibliotheekgebruikers dienen telkens een pakket van 3 e-boeken te ontlenen. De kostprijs hiervoor
bedraagt €5 per pakket. De boeken zullen gepresenteerd worden in een ‘online etalage’, waarin al de
titels op een gebruiksvriendelijke manier worden aangeboden.
De gebruikers lezen de gekozen boeken op de eigen tablet of smartphone. Hiervoor dienen ze een
app te gebruiken waarin de boeken binnen de uitleentermijn gelezen kunnen worden. Binnen de
muren van de bib is het mogelijk om de e-boeken onbeperkt online in te kijken en te lezen.
Het project loopt i.s.m. Bibnet en de Vlaamse overheid. Na één jaar, wordt dit project geëvalueerd, en
kan een doorstart overwogen worden.