Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 15 juli 2013

Persbericht Marino Keulen : Wat is er nu van de zwarte punten?

Wat is er nu van de zwarte punten?

Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vraagt duidelijkheid over de zwarte punten. Geconfronteerd met nieuwe cijfers in de polemiek in de pers ging hij grasduinen in de parlementaire stukken. Op 22 maart 2012 kreeg Keulen in het parlement te horen dat in de provincie Antwerpen155 dossiers afgewerkt zijn en er nog 33 te gaan waren (8 in uitvoering en 25 aanbesteed of in ontwerp). Een heel ander cijfer dan de 44 waarmee de districtsvoorzitster van Borgerhout nu schermt. Na de complete stilstand in het Oosterweeldossier blijkt ook in dit dossier de Vlaamse regering niet in staat dingen te realiseren vervolgt Volksvertegenwoordiger Annick De Ridder (Open Vld).

Parlementslid Annick De Ridder : “Dit cijfer van 44 nog resterende zwarte punten op de gewestwegen in de provincie Antwerpen is volledig nieuw en ligt beduidend hoger dan de 33 resterende zwarte punten die er volgens minister Crevits nog waren te gaan in 2012.”

Het wegwerken van de zwarte punten liep reeds in het verleden heel wat vertraging op. In 2012 werd gesteld dat het einde in zicht is met een timing waarbij het laatste punt in 2014 zou aanbesteed zijn. Een opdracht die zeer belangrijk is want in antwoord op vragen van parlementslid Keulen, die dit dossier nauw opvolgt, blijkt zeer duidelijk dat bij de reeds weggewerkte zwarte punten er een significante daling is van de verkeersslachtoffers.

Parlementslid De Ridder : “Nu dient er in de eerste plaats duidelijkheid te komen van de minister over het verschil in de cijfers. Daarnaast moet er duidelijkheid komen hoe groot de vertraging nu werkelijk is.”

“Dat er iets mis loopt valt ook al af te leiden uit de reactie van de minister die stelt dat ze de administrateur-generaal opnieuw attent gaat maken op deze achterstand. Hierover en over het verschil in cijfers zal ik de minister opnieuw interpelleren in het parlement!” stelt Marino Keulen die er in één adem aan toevoegt dat de administrateur-generaal niet politiek verantwoordelijk is maar wel de minister die hierop dient afgerekend te worden.

Hilde, niet alleen beloven maar doen!