Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 3 juni 2013

Persbericht Alexander De Croo 28-05-2013 : Nederland gaat met terugwerkende kracht ingehouden pensioenen terugbetalen

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo is tevreden dat de Nederlandse regering te kennen geeft om met terugwerkende kracht het ingehouden pensioen van Belgen met een Nederlands basispensioen terug te betalen.  In een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer heeft de Nederlandse regering haar toekomstplannen terzake uiteengezet.

Alexander De Croo: “Dit is goed nieuws voor de Belgische gepensioneerden die een Nederlands basispensioen ontvangen, denk maar aan grensarbeiders. Zij zagen sinds midden 2011 hun maandelijks basispensioen verminderd. De Belgische regering heeft deze problematiek meermaals aan de kaak gesteld, zowel in bilaterale contacten met de Nederlandse regering als bij de Europese Commissie. Drie maand geleden besloot de Europese Commissie om Nederland voor het Europese Hof van Justitie te dagen wegens discriminatie van ouderen in het buitenland. Die Europese druk werpt nu vruchten af, er komt een einde aan deze onrechtvaardige discriminatie.”

Midden 2011 zagen Belgen met een Nederlandse basispensioen (AOW) hun pensioen met 33,09 euro per maand dalen. Dat was het gevolg van de omzetting van een pensioensupplement in een belastingkorting, de zgn. ‘Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingsplichtigen’ (KOB). Door de omzetting van het supplement in een belastingkorting konden enkel nog mensen die in Nederland wonen en belastingen betalen verder genieten van de belastingkorting. Wie niet in Nederland woonde, genoot niet langer van het voordeel.

Alexander De Croo wijst erop dat ons land altijd heeft aangevoerd dat de regeling in strijd was met de Europese regels. Binnen de EU moeten volgens de Europese regelgeving alle wettelijke pensioenen 'exporteerbaar' zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een Belg die zijn hele leven in Nederland heeft gewerkt en daar zijn pensioenrechten heeft opgebouwd, zijn Nederlands pensioen moet blijven ontvangen.

Ook een  vonnis van de rechtbank van Haarlem oordeelde dat het ontzeggen van de KOB aan personen buiten Nederland in strijd is met art. 7 van de Europese Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (VO 883/2004). Eerder bracht de Nederlandse Raad van State al een negatief advies uit over de KOB-regeling waarbij de hoogste Nederlandse bestuursrechter oordeelde dat de gekozen benadering niet in overeenstemming was met de Europese verplichtingen van Nederland.