Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 1 april 2013

Persbericht : De Lijn : “De berg baart een muis”

Het enige goede nieuws is de daling van het dieselverbruik

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering is rond en nu blijkt duidelijk dat bij De Lijn, één van de zwaarste dossiers van deze regering, er niets verandert.  Het non-beleid regeert.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelt drie dingen vast :

1. Gratis-politiek blijft behouden

Het anderhalf jaar oude dossier dat de kostendekkingsgraad omhoog moest krijgen blijkt door het politieke compromis van CD&V-NVA-SPa een lege doos te zijn.  De gratis-politiek blijft bestaan terwijl de PS deze gratis-politiek in het Brussels Gewest recent heeft afgevoerd met de opmaak van de begroting 2013 en in Wallonië vanaf 1 juli 2013.  De PS blijkt hierin moediger te zijn dan de NVA!  Ook seniorenvereniging Okra vraagt al lang een bijsturing van de gratis-politiek van De Lijn : alle senioren moeten niet gratis op de bus.

Keiharde cijfers over De Lijn liegen er niet om : met bijna 1 miljard euro aan dotatie slechts 3,3% van de reizigers vervoeren en een kostendekkingsgraad van 15% realiseren, is het duidelijk dat de balans negatief is.

Bij tussenkomsten in het parlement benadrukken CD&V-NVA dat het zo niet verder kan maar nu blijkt dat als het op beslissen aankomt zij dat standpunt terzake niet hard durven maken.

2. Positief nieuws : Brandstofverbruik van De Lijn daalt

Door te investeren in ecodriving, zuiniger bussen en kleinere bussen stellen we vast dat de verbruikte brandstof bij De Lijn fors daalt.  In 2010 lag het brandstofverbruik nog op 51,375 miljoen liter diesel, in 2011 daalde dat cijfer naar 50 miljoen liter om in 2012 te eindigen op 48,9 miljoen liter.

“Er is nog ruimte voor een verdere daling van het verbruik als men het eco-driven verder stimuleert en naarmate de verkeerslichtenbeïnvloeding meer en meer in werking treedt.  Dat laatste betekent dat de chauffeurs bij het naderen van het verkeerslicht dit op groen kunnen zetten.” stelt Marino Keulen.

3. Men kan met de vingers in de neus nog minstens 1,6 miljoen euro op de brandstoffactuur besparen

De cijfers tonen ook aan dat De Lijn door een goed aankoopbeleid nog heel wat kan besparen.  Zo bedroeg volgens de verkregen cijfers van De Lijn in 2012 het inkoopbedrag per liter diesel 1,426 euro (1,550 euro min 0,124 euro korting) en voor 2013 wordt gerekend aan 1,414 euro (1,538 euro min 0,124 euro korting).

Als een bedrijf in de privésector met een wagenpark dat jaarlijkse ongeveer 26.000 liter verbruikt, een aankoopprijs kan bedingen van 1,381 euro per liter dan moet De Lijn met 48,9 miljoen liter toch veel betere condities kunnen afdwingen.  Dit is een voorbeeld uit de praktijk (cijfers vd firma aariXa bvba uit Herk-de-Stad).  Zelfs als men dezelfde condities verkrijgt, wat vreemd zou zijn, gezien de verbruikte hoeveelheid, dan zou dit een besparing opleveren van 1,6 miljoen euro op jaarbasis, rekent parlementslid Keulen voor.