Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 2 juli 2012

Trajectcontrole E17 onderbenut

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) ziet mogelijkheden om de trajectcontrole op de E17 beter te benutten. Deze dure apparatuur kan ook ingezet worden om zowel criminaliteit als andere overtredingen aan te pakken.


Over het systeem van de trajectcontrole is al veel geschreven, vooral over het feit dat het zo lang duurde eer het projectoperationeel was. Maar nu de trajectcontrole sinds 9 juni effectief werkt, kan er met deze dure apparatuur veel meer gedaan worden.

Parlementslid Keulen ziet in Vlaanderen al veel steden en gemeenten die hun camera’s met nummerplaatherkenning op allerlei manieren gebruiken om criminaliteit aan te pakken. Met de toestellen op de E17 moet dit ook mogelijk zijn, net zoals in Mechelen, Kasterlee, Turnhout en anderen die hier al lang mee gestart zijn.

Zo kunnen we deze camera’s inzetten om nummerplaten van gestolen voertuigen te herkennen, valse nummerplaten te traceren, onverzekerde voertuigen te spotten, voertuigen die normaal uit gebruik zijn genomen, chauffeurs die een rijverbod hebben, het traceren van een chauffeur die vluchtmisdrijf pleegt, … geeft Marino Keulen tal van voorbeelden.In de stad Mechelen is al gebleken dat de camera’s daar een geducht wapen zijn tegen de criminaliteit en dat er veel meer zaken opgelost worden dan vroeger. We maken er een veiliger samenleving mee.

Om al deze zaken te doen moet geen extra personeel in dienst worden genomen. Nu reeds worden de nummerplaten automatisch herkend en deze gegevens moeten gewoon via een computersysteem gecontroleerd worden met de gegevens uit de database van de Dienst inschrijving voertuigen (DIV) en de Vlaamse autobelastingdienst.

Keulen ziet geen probleem met de bescherming van de privacy, mits daarover correcte afspraken gemaakt worden. “Bovendien, wie niets te verbergen heeft kan hier ook geen problemen mee hebben.” stelt volksvertegenwoordiger Keulen.

“Ik zal minister Crevits aanspreken in het parlement en haar aansporen om mijn suggesties ter harte nemen en te streven naar een uitgebreider gebruik van de camera’s met nummerplaatherkenning. Deze dure apparatuur kan met geringe meerkost een belangrijk wapen betekenen in de bestrijding van vele vormen van criminaliteit. Het zou zonde zijn die kans te laten liggen, besluit Keulen.