Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 30 maart 2012

Negatief advies bouwproject Neerharen Centrum

30/03/2012 - Het college van burgemeester en schepenen van Lanaken heeft een ongunstig advies uitgebracht over de bouwaanvraag van Maaslands Huis, om in de Keelhofstraat in Neerharen, een woning af te breken en een nieuwbouw op te richten van 18 appartementen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaarschriften en een petitie ingediend door om wonenden. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich nu aan bij deze bezwaren. In haar advies stelt het college van burgemeester en schepenen van Lanaken dat een nieuwbouw van 18 appartementen op deze locatie te veel is. De nieuwbouw zou te groot uitvallen in vergelijking met de relatief lage perceelsbezetting in de omgeving.

Het negatief advies van de gemeente gaat nu naar Stedenbouw Hasselt, dat een definitief advies moet formuleren. Het college van burgemeester en schepenen dient op basis van dat advies een definitieve beslissing te nemen voor 27 april.