Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 9 februari 2012

Tuchtprocedure afdelingshoofd opgestart

09/02/2012 - Op 22 december 2011 heeft het college van burgemeester en schepenen van Lanaken, kennis genomen van een verslag van het afdelingshoofd Vrije Tijd, over mogelijke tekortkomingen in de rekening 2010 van de vzw Jeugd. Het college van burgemeester en schepenen had daartoe de opdracht gegeven aan datzelfde afdelingshoofd Vrije Tijd. Na kennisname van dit verslag heeft het college vragen tot verduidelijking gesteld aan het diensthoofd vzw Jeugd.

Beslissing college van burgemeester en schepenen

Vandaag heeft het college kennis genomen van de antwoorden van het diensthoofd. Het college van burgemeester en schepenen vindt dat een aantal vragen onbeantwoord blijven en verdere verduidelijking noodzakelijk is.

Ten einde deze verduidelijking te bekomen, werd de gemeentesecretaris, als tuchtonderzoeker, aangesteld. De gemeentesecretaris wordt belast met een diepgaand onderzoek naar alle feiten die “voor en tegen” de 2 betrokken personeelsleden pleiten.

Er wordt verwacht dat dit onderzoek enkele weken in beslag zal nemen. Dit is de eerste fase van het tuchtonderzoek. Dan wordt dit onderzoeksrapport aan college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Op basis van de inhoud zal het college van burgemeester en schepenen beslissen of het tuchtonderzoek met de daarbij horende sancties verder wordt gezet.

Het college van burgemeester en schepenen volgt hiermee de wettelijke procedure voorgeschreven door de Vlaamse Regering.

http://www.tvl.be/nl/2012-02-09/lanaken-start-tuchtprocedure-rond-gesjoemel-vzw-jeugd/