Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 13 februari 2012

Actuele vraag aan minister-president Kris Peeters.

13/02/2012 - Afgelopen weekend werd ik getroffen door een fris en origineel voorstel van de federale topadministratie. Met name het aanbod om het dubbele bedrag te besparen tov het gevraagde maar dat aanbod koppelen aan de vraag voor meer autonomie.

De federale regering vroeg om in 2012 50 miljoen euro te besparen aan personeelskosten en in 2013 50 miljoen euro te besparen aan werkingskosten. De voorzitters van de federale overheidsdiensten (FOD’s en POD’s) stellen voor 100 miljoen te besparen in 2012. Van de extra 50 miljoen die bespaart wordt in 2012 zou 25 miljoen bestemd zijn voor het begrotingstekort en 25 miljoen als investering in modernisering die daarna een recurrente besparing van 15 miljoen euro moet opleveren. De meer autonomie die ze vragen betekent dat ze zelf kijken wie ze al dan niet vervangen van de gepensioneerden maar ze zullen zorgen dat de cijfers kloppen.

Crisissen zijn uitdagingen zei destijds Andre Leysen. Met dit voorstel bewijzen de federale topambtenaren dat ze de tijdsgeest goed aanvoelen : Iedereen moet besparen, het met minder stellen en nu moet ook de federale staatsadministratie haar steentje bijdragen.

Het voorstel bewijst ook dat er nog altijd rek zit op de elastiek want de federale staatsadministratie was de afgelopen jaren meermaals voorwerp van besparingsrondes en ondanks dat is er nog altijd ruimte om te besparen.

De financieringswet speelt in het voordeel van de regionale overheden. Wat betekent dat als er federaal nog wat ruimte over is om te besparen, die ruimte om te besparen aan Vlaamse kant zeker moet aanwezig zijn.

De Vlaamse overheid moet meer dan 500 miljoen euro gaan besparen. Een eerste stap zou er in kunnen bestaan dit federaal voorstel te volgen en een besparing door te voeren in de Vlaamse administratie om te komen tot een slanke, fitte en minder dure overheid.

Vraag : Is de Vlaamse regering bereid om deze oefening ook toe te passen op de Vlaamse overheid?
Reactie Fons Leroy op Facebook.

"Hoed af voor mijn federale collega's voor hun begrotingsinspanningen."