Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 20 december 2011

Langs alle kanten wordt er met scherp op het project Spartacus geschoten

20/12/2012 - Toch even enkele bedenkingen voor diegenen die de investeringen van de Vlaamse overheid in de Limburgse mobiliteit niet zien zitten:
  • Diegenen die Spartacus steeds opnieuw in vraag stellen wegens steeds duurder worden van het project en nieuwe studies eisen zijn zelf verantwoordelijk voor een ongelooflijke meerkost. De studiekosten zijn nu reeds 12 miljoen euro en blijven op deze manier stijgen. Met elk jaar vertraging stijgt de kostprijs met minstens 10% gewoonweg door de indexstijging, stijging van de lonen en door de steeds stijgende materiaalprijzen. vb. De prijs van zink, lood en koper steeg tussen juni 2010 en januari 2011 zelfs met gemiddeld 58%.
  • Als Spartacus er niet komt zal er niet ineens een andere oplossing opduiken die gratis is. Gratis bestaat niet!
  • De tegenstanders van Spartacus stellen dat er terug treinverbindingen moeten komen. Juist omdat we al meer dan 30 jaar verloren hebben door het stilzitten van de NMBS werd er gekozen voor Spartacus. Als men opnieuw wilt starten met 30 jaar te wachten om dan nog geen altijd niets beweging te zien ...
Over het advies van IF zijn toch heel wat bedenkingen te maken :
  • IF rekent wat een gemiddelde bezetting zou zijn op basis van de rittenhoeveelheid en maximale tramcapaciteit op de piekmomenten. Als de redenering die IF opbouwt gevolgd zou worden geraken tijdens de piekmomenten iedereen gewoonweg niet vervoerd en dat kan moeilijk de doelstelling zijn.
  • IF spreekt van kannibalisatie-effect op NMBS-reizigersaantallen terwijl de verkeersmodellen, die IF ook ter beschikking had, een stijgend reizigersaantal geeft voor de NMBS. Trouwens een kannibalistisch effect op spoorverbindingen die er niet zijn lijkt me geen overtuigend argument.
  • IF trekt enkel cijfers in twijfel als het project verder negatief beoordeeld kan worden. Cijfers die positief zijn voor het project en niet werden opgenomen worden "toevallig" er niet bijgehaald. Een objectief advies gaat in op alle elementen.
  • ...
Conclusie : Het advies moest blijkbaar negatief zijn terwijl we een objectief advies nodig hebben.