Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 4 november 2011

Jean-Paul Peuskens moet niet Limburg overtuigen maar wel de Sp.a-ministers in de Vlaamse regering

04/11/2011 - Het getuigt van goed bestuur als per dossier nog hooguit twee bestuursniveaus beslissen. Dat versnelt de besluitvorming en vermindert de bureaucratie. Daar kan niemand tegen zijn.

Op elk belangrijk principe moeten uitzonderingen mogelijk zijn omwille van specifieke behartenswaardige belangen. Dat geldt zeker voor het jeugdbeleid in Limburg. In tegenstelling tot bv Oost-Vlaanderen hebben wij nauwelijks grootstedelijke centra in de provincie. In Limburg is een provinciale aansturing van het jeugdbeleid wel nodig en belangrijk. Gent, Aalst, Sint-Niklaas kunnen hun eigen boontjes doppen en zullen voor hun jeugdbeleid rechtstreeks zaken doen en afspraken maken met de Vlaamse regering in Brussel. Voor Kortessem, Wellen, Leopoldsburg, ... is de afstand met Brussel eenvoudigweg te groot. Echter niet met de provinciale jeugddienst in Hasselt. Als gewezen schepen van Jeugd in Lanaken weet ik waarover ik spreek. In de tweede helft van de jaren '90 heb ik, samen met de provinciale jeugddienst, prachtige zaken kunnen realiseren voor de jongeren van Lanaken. Ik denk hierbij aan het jeugdhuis De Brik in Rekem waar met steun van de provincie - inhoudelijk en financieel - een repetitieruimte voor beginnende bands werd gebouwd. De provinciale jeugddienst stond toen onder de bezielende leiding van Eddy Brebels, vandaag gemeentesecretaris van Bocholt, de gemeente ook van gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Waar Jean-Paul Peuskens nu geen tijd moet in investeren, is de Limburgers en de Limburgse gemeentebesturen overtuigen. Die staan aan zijn kant. Waar Peuskens wel werk moet van maken is Pascal Smet overtuigen. Die is de Vlaamse minister van Jeugd en jawel, ook een socialist net als Peuskens. De maatregel om een streep te trekken door het provinciale jeugdbeleid, is genomen door CDV, SP.a en NVA, de partijen die de Vlaamse regering vormen. De partij van Peuskens, de SP.a, maakt dus deel uit van die Vlaamse regering en diezelfde SP.a levert ook nog eens de minister van jeugdzaken. Van twee zaken een, ofwel zwijgt men, ic de gedeputeerde van Jeugd, omwille van de betrokkenheid van zijn partij, de SP.a bij het afschaffen van het provinciale jeugdbeleid, ofwel overtuigt men de eigen SP.a-ers in de Vlaamse Regering om voor Limburg een perfect verdedigbare uitzondering toe te staan. Al de rest is praat voor de galerij.