Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 21 juni 2011

Voorstel Keulen parkeerproblematiek thuisverzorgers zojuist aanvaard

21/06/2011 - Om zorgbehoevende mensen thuis te kunnen verplegen riskeren thuiszorgverstrekkers verkeersboetes doordat reglementair parkeren soms niet mogelijk is. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft om een oplossing te vinden een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement, die deze namiddag in de commissie Welzijn unaniem werd goedgekeurd.

In Vlaanderen wordt er beleidsmatig gekozen om onze zorgbehoevende medemensen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. Marino Keulen : “Dergelijke keuzes zijn goed maar eisen ook dat men keuzes moet maken op andere terreinen zoals ondermeer zorgen dat de zorgverleners de mensen kunnen bereiken zonder geconfronteerd te worden met parkeerproblemen en daaraan gekoppelde boetes.”

Al te dikwijls valt het voor dat een zorgverlener geen parkeerplaats kan vinden dicht bij iemand die zorg behoeft. Veraf parkeren is geen oplossing want dikwijls moeten de zorgverleners toch wat materiaal mee sleuren of hebben nog meer patiënten op de agenda staan. Minder patiënten bezoeken op een dag kan ook niet want dan zou een aantal patiënten geen of minder zorg krijgen of moeten er extra krachten worden ingezet wat de factuur voor overheid en patiënt onbetaalbaar duur dreigt te maken.

Een deel van de steden en gemeenten hebben reeds oplossingen uitgedokterd maar volgens Marino Keulen dient er een globale oplossing te komen. “Nu bestaan er reeds verschillende afzonderlijke systemen maar dit is onoverzichtelijk, onwerkbaar en niet praktisch. In één gemeente kan men een soort van parkeerkaart kopen, in de naburige gemeente is er een stickersysteem en in een derde gemeente nog iets anders. Als zorgverlener die in meerdere gemeenten komt is dit, hoe goed bedoeld ook door elke gemeente, gewoon kafka!” duidt volksvertegenwoordiger Keulen.

De problematiek is niet nieuw en ook de sector is vragende partij voor een uniforme parkeerkaart die in heel Vlaanderen van toepassing is. Daarom heeft Marino Keulen een resolutie ingediend om de Vlaamse regering en in het bijzonder de Vlaamse minister van Welzijn en de Vlaamse minister van Mobiliteit in actie te laten schieten. Bedoeling is dat de ministers Vandeurzen en Crevits iedereen die betrokken is (VVSG voor wat betreft steden en gemeenten, maar ook de medische, paramedische en verzorgende sector) rond de tafel te brengen en de nodige afspraken te maken om te komen tot één uniform systeem in heel Vlaanderen.

“Ik waardeer de open geest waarmee de meerderheid dit voorstel mee helpt realiseren”, zegt Marino Keulen. “Zo hoort politiek te worden bedreven: in functie van oplossingen en niet in functie van meerderheid tegen oppositie.”