Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 18 april 2011

Vlaanderen ontloopt voorlopig schadeclaims door foute verkeersdrempels

18/04/2012 - Volgens een steekproef van Touring ligt 70% van de verkeersdrempels in Vlaanderen niet reglementair. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vernam dat 49 van de onreglementaire verkeersdrempels eigendom zijn van het Vlaams Gewest. ‘Een heel aantal van die drempels moet dringend aangepast worden om toekomstige schadegevallen te vermijden’, stelt Keulen.

Verkeersdrempels die niet reglementair liggen geven een veel grotere kans op beschadigingen aan de voertuigen. De wegbeheerders (in meerderheid steden en gemeenten maar ook het Vlaams Gewest) kunnen hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. Tot nu toe blijken de gedupeerden de weg naar het Vlaams Gewest nog niet gevonden te hebben. Marino Keulen : ‘Gezien de slechte staat van de wegen en de vele ongemakken is de weggebruiker van langsom minder bereid om schade door de vingers te zien. De weggebruiker betaalt veel belastingen (belasting op in verkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting, taksen op brandstof, taksen op de verzekering) en mag in ruil een goed onderhouden weggennet verwachten. ‘

Om zicht te krijgen op de omvang van het probleem ondervroeg Vlaams parlementslid Keulen minister van Mobiliteit, Hilde Crevits. Ze liet weten dat in 2011 46 van deze 51 verkeersdrempels zullen aangepast worden, 2 in 2012 en de laatste in 2015.

Uit de cijfers blijken grote verschillen tussen de provincies. Het Agentschap Wegen en Verkeer regelt de aanleg, het onderhoud en de herstellingen van de gewestwegen via provinciale diensten. AWV-Limburg scoort het best, want in Limburg zijn geen aanpassingen van de verkeersdrempels op gewestwegen nodig. Dan volgt de provincie Antwerpen met twee aanpassingen, de derde plaats komt toe aan de provincie Vlaams-Brabant met drie aanpassingen en de provincies West en Oost-Vlaanderen zijn hekkensluiters met respectievelijk 18 en 26 aan te passen verkeersdrempels.

In bijlage kan u bijhorende vraag en antwoord en de bijlage terugvinden.