Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 13 april 2011

Fouten AWV vertragen werken E313

13/04/2011 - De wegenwerken aan de E313 in Ranst waren gepland in 2010 maar ze lopen vertraging op. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) omdat er extra juridisch advies nodig was. Maar dat klopt niet, heeft Marino Keulen (Open Vld) ontdekt. ‘De vertraging ligt niet aan de bijkomende juridische adviezen, maar aan fouten van AWV zelf’, aldus de Vlaams volksvertegenwoordiger.

Eind november 2010 gaven verschillende kranten de volgende uitleg over de verschuiving van de werken naar 2011: "We hadden het zelf heel graag anders gezien en hebben het ook absoluut geprobeerd, maar we hebben de benodigde procedures niet tijdig kunnen afwerken", zegt woordvoerster Erika Decorte van het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV). "We zijn gebonden aan de strikte regelgeving rond overheidsopdrachten en sommige aanbestedingen vragen tijd. Daardoor kunnen we niet meer starten voor 1 december."

Marino Keulen vroeg de bevoegde minister Hilde Crevits meer duidelijkheid. De minister antwoordde: "Onvoorziene omstandigheden zoals bijkomende inlichtingen en extra juridisch advies nodig voor de toewijzing van de opdracht, maakten het niet mogelijk om de aanbestedingsprocedure tijdig af te ronden."

Vermijdbare fouten

Verder onderzoek door Keulen leert dat het bijkomende juridisch advies hoogstens één dag vertraging opleverde. De werkelijke reden van de vertraging is te wijten aan het niet zorgvuldig genoeg opmaken van het oorspronkelijke bestek. Bovendien bleek dat de wijziging die gebeurde aan het bestek, dat daardoor opnieuw gepubliceerd moest worden, de herexamens bij wijze van spreken, ook nog eens lacunes bevatte. Onder meer was niet voorzien in een verkeerssignalisatie, merkten meerdere aannemers op.

‘Dat is verontrustend’, zegt Marino Keulen. ‘AWV doet zoveel van dergelijke dossiers, dit jaar zelfs 85 grote wegenwerken, dat de procedure van aanbestedingen voor het agentschap een tweede natuur moet zijn. In dit dossier zat de aanpak van in het begin mis en werd er gewoon te laat gestart.’

Pensioengerechtigde ingenieurs

Aangezien heel wat ervaren mensen bij AWV de pensioenleeftijd naderen, vreest Keulen dat dergelijke fouten in de toekomst nog meer zullen voorkomen. Daarom vraagt hij een plan van aanpak om de kennis van de vertrekkende generatie in een kennisdatabank te steken. ‘Dat zou gestuntel als met de E313 in Ranst kunnen vermijden. We mogen niet vergeten dat onze gewestwegen de slagaders van onze economie zijn’, besluit Marino Keulen.