Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 10 maart 2011

Vlaanderen kreeg 224 km nieuw fietspad in 2010

10/03/2011 - Vlaanderen kreeg in 2010 224 kilometer nieuw fietspad. Voor het eerst werden in 2010 de budgetten voor de aanleg van fietspaden helemaal benut. ‘Eindelijk slaagt de overheid erin de broodnodige fietspaden waarvoor in financiële middelen is voorzien, ook te verwezenlijken’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

Via module 13 kunnen steden en gemeenten fietspaden aanleggen die mee betaald worden door het Vlaams Gewest. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt fietspaden aan. In 2009 lukte het niet om het volledige budget voor module 13 en dat van AWV volledig op te gebruiken en om te zetten in fietspaden. Marino Keulen : "Eigenlijk onbegrijpelijk als je weet dat er nog zo veel wegen dringend fietspaden nodig hebben. Daarom werd dit probleem in het Vlaams Parlement bij de minister aangekaart. En met gunstig resultaat: het budget voor 2010 werd wel volledig opgebruikt!"

In 2010 was de provincie Oost-Vlaanderen koploper met 76,5 km fietspad. Daarna kwam de provincie Antwerpen met 65,57 km. Op de derde plaats staat de provincie Vlaams-Brabant met 42,24 km, dan volgt de provincie West-Vlaanderen met 25,52 km en als laatste komt de provincie Limburg met slechts 14,45 km. In totaal kwam er 224,28 km fietspad in één jaar tijd bij of op twee kilometer na de afstand van Lanaken tot Oostende.

In geld betekent dit dat er in 2010 voor 70,91 miljoen euro ofwel € 315.183 per km fietspad werd geïnvesteerd in veiliger verkeer voor onze fietsers. Marino Keulen vindt investeren in fietspaden nuttig. “Maar als belastingbetaler die mee voor deze fietspaden heeft betaald, verwacht ik ook dat de fietsers deze fietspaden gebruiken en niet op de openbare weg rijden”, zegt hij.

Marino Keulen : "De score van de provincie Limburg verwondert mij niet omdat wij in onze provincie al veel fietspaden hebben. Mijn provincie is gekend als de fietsprovincie bij uitstek. Toch kwam er in de fietsprovincie van Vlaanderen weer fietspad bij wat betekent dat men in Limburg hierin blijft geloven en investeren."