Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 7 maart 2011

Verwijlinteresten openbare werken meer dan twee miljoen euro

07/03/2011 - In 2010 betaalde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 2,39 miljoen euro verwijlinteresten. Hoewel de verwijlinteresten dalen ten opzichte van de voorgaande jaren, liggen ze volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen nog veel te hoog.


Er zijn veel parameters om na te gaan of een overheid haar eigen huishouden als goede huisvader beheert. Een goede graadmeter vormen de verwijlinteresten: ze geven aan of de facturen wel tijdig betaald worden. Marino Keulen : "Een goede huisvader betaalt zijn rekeningen op tijd. Wie dat niet doet, draait op voor de kosten, riskeert boetes of moet verwijlinteresten betalen. Ik vind het normaal dat als de overheid van de burgers verwacht dat ze tijdig de rekeningen betalen, zij zelf, die tenslotte maar kan functioneren met het geld van de belastingbetalers, ook het voorbeeld moet geven. De verwijlinteresten die de overheid in 2010 moest betalen, bedroegen 8% van het verschuldigde bedrag."

AWV betaalde in 2010 meer dan duizend (1.067) facturen niet op tijd. Dit resulteerde in een verwijlinterest van € 2.390.612,85. Dat was een lichte daling in vergelijking met de twee voorgaande jaren. Maar volgens Marino Keulen moeten we niet te vlug victorie kraaien: "Buiten het feit dat 2,39 miljoen euro nog altijd veel te veel is, blijkt dat er op het einde van 2010 nog facturen openstonden voor niet minder dan 6,8 miljoen euro ofwel 6,9% van het totale factuurbedrag van 2010. Als dit de trend is voor 2011 dan gaan we terug naar een stijging!"

Volgens Marino Keulen moeten we ook opletten dat er geen gewenning optreedt want we zijn nu blijkbaar al blij met een verlaging ten opzichte van de voorbije jaren. Maar 2,39 miljoen euro blijft nog altijd ontzettend veel geld. “Als een gemiddelde burger in Vlaanderen op dezelfde wijze zijn financiën zou beheren, betaalt hij 2,4% verwijlinteresten op zijn jaarinkomsten (gemiddeld per Vlaming 16.199 euro), wat een bedrag van 393,42 euro per persoon vertegenwoordigt. En dat lijkt me voor elke goede huisvader toch een hoog bedrag”, besluit Keulen.