Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 12 januari 2011

Roma-plan Vlaamse regering is nog altijd lege doos

12/01/2011 - Wanneer gaat Bourgeois eindelijk iets doen, in plaats van contraproductieve verklaringen af te leggen?’ Het Roma-plan dat de Vlaamse regering op 3 december heeft goedgekeurd bestaat tot op vandaag slechts uit een ambtelijke werkgroep, zonder plan, zonder acties, zonder middelen. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen roept bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois op om eindelijk eens uit zijn sloffen te schieten.

In het Vlaams Parlement heeft Keulen Bourgeois geïnterpelleerd over het plan van aanpak van Bourgeois over de problemen met migranten uit Midden- en Oost-Europa, die zich al maandenlang in heel wat Vlaamse steden en gemeenten voordoen. Het plan van Bourgeois werd goedgekeurd op 3 december. ‘Maar in de communicatie erover liep het meteen mis: Bourgeois wilde een antwoord bieden aan de noodkreet van deze steden over de te grote instroom van Roma-migranten, maar in Midden- en Oost-Europa gaf hij met het enige voorstel uit het plan dat hij toen bekendmaakte integendeel de indruk dat Vlaanderen smeekte om meer Roma-immigratie’, zegt Keulen.

Uit het antwoord van Bourgeois gisteren in het Parlement bleek dat zijn Roma-plan nog altijd niets voorstelt. ‘Er werd een ambtelijke werkgroep geïnstalleerd, de MOE-werkgroep. Die naam slaat niet op de gemoedsgesteltenis van de Vlaamse regering maar op de doelgroep van immigranten uit Midden- en Oost-Europa’, aldus Keulen. Na haar installatievergadering in december zal de werkgroep voor het eerst bijeenkomen op 15 februari.

‘De minister kon geen enkel antwoord geven op mijn vragen over de inhoud van het actieplan’, hekelt Keulen. ‘Nochtans had hij al op 3 december, na de regeringsbeslissing, benadrukt dat er 16 acties klaar lagen om verder uitgewerkt te worden. Het Roma-plan waarmee Bourgeois reageerde op de noodkreet Vlaamse steden en gemeenten waarvan het draagvlak de limieten heeft bereikt, bleek ook op andere terreinen een lege doos. ‘Tot ergernis ook van parlementsleden uit de meerderheid trekt Bourgeois er geen euro extra voor uit’, aldus Keulen.

Keulen roept Bourgeois ook op om zich echt als een coach van de Vlaamse steden en gemeenten op te stellen. ‘In de Roma-zaak leek de minister vooral politieke spelletjes te willen spelen op de kap van het Gentse bestuur’, zegt Keulen. Volgens Bourgeois volgen Gent en ook de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) een verkeerde interpretatie van de procedure voor de toekenning van het leefloon aan EU-immigranten. Dat zou volgens Bourgeois verklaren waarom de Roma-instroom in Gent zoveel groter is dan bijvoorbeeld in Antwerpen. ‘Als coach van alle Vlaamse gemeenten had hij over deze zaak veel sneller met de betrokken steden en de VVSG kunnen overleggen’, vindt Keulen, die Bourgeois oproept om dat zo snel mogelijk te doen.

‘Wanneer zal Bourgeois eindelijk uit zijn sloffen gaat schieten,’ besluit Keulen, ‘in plaats van contraproductieve verklaringen af te leggen die voor polemiek zorgen of het tegengestelde bereiken van wat werd beoogd.’