Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 4 januari 2011

Europa investeert voor 1/3de mee in Vlaamse weginfrastructuur

04/01/2011 - Er werden in Vlaanderen voor 10 infastructuurprojecten EFRO-middelen (EU investeringsmiddelen) verkregen. Uit de cijfers blijkt dat op deze manier de EU 34,36% ofwel 13,9 miljoen euro van de totale kostprijs op zich neemt. Eveneens blijkt dat de private sector ook voor 9,2% ofwel 3,7 miljoen euro mee investeert. De overheden (Vlaams Gewest, steden en gemeente, provincies en Infrabel) nemen 56,44% voor hun rekening.

Op zijn minst dient er voor elk toekomstig dossier onderzocht te worden of Europa mee kan investeren want 34,36% is geen peulschil meer en kan er mee voor zorgen dat we de slechte staat van onze wegeninfrastructuur sneller kunnen wegwerken.

In bijlage vindt u de twee vragen met antwoorden waarin u in detail terug kan vinden over welke projecten het gaat en wie hoeveel in welk project investeerde.