Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 9 december 2010

Vandenbossche zet eigenaars sociale verhuurwoningen in de kou

09/12/2010 - Op voorstel van Vlaams minister Van den Bossche heeft de Vlaamse regering nog maar eens een financiering met terugwerkende kracht gewijzigd zonder overgangsmaatregelen. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) ontdekte dat deze keer de premieregeling voor de uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen verhuurd door erkende sociale verhuurkantoren afgeschaft werd.

Uit fouten moet je leren. Maar blijkbaar gaat de Vlaamse regering, met Vlaams minister Freya Van den Bossche op kop, lustig door met brokken maken. Eind 2008 riep Marino Keulen, als toenmalig minister van Wonen, de premieregeling voor de uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen verhuurd door erkende sociale verhuurkantoren in het leven. Een maatregel goed voor de eigenaar die zijn woning wil isoleren en verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, goed voor de huurder die minder stookkosten heeft en vooral goed voor het milieu.

"Maar wat blijkt nu? In juni 2010 stelde men vast dat het budget op was", aldus Marino Keulen. Daarom riep minister Van den Bossche een nieuwe regel in het leven: "Enkel woningen waarvoor de aanvraag voor screening werd ingediend voor 30 juni 2010 en woningen waarvoor los van deze screenings een technisch verslag bestaat, uitgereikt door Wonen Vlaanderen en opgemaakt tussen 1 februari 2008 en 30 juni 2010, komen nog in aanmerking voor een subsidieaanvraag. Er worden geen overgangsmaatregelen voorzien.”

Goed bestuur is failliet

Marino Keulen : "En dan moet je vaststellen dat de minister doodleuk op 6 december 2010 aan mij antwoordt dat alle SVK’s hierover recent werden ingelicht. Beeld je maar eens in dat je pas een woning gekocht hebt die je wil verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, en dat je goed hebt nagekeken wat de kosten en subsidies zijn. En dan moet je vaststellen dat men ineens de regels heeft gewijzigd, met terugwerkende kracht. Je staat letterlijk en figuurlijk in de kou", aldus Marino Keulen.

Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) : "Deze Vlaamse regering (CD&V, SPa en NVA) heeft ondertussen een stevige reputatie opgebouwd met het terugschroeven van subsidies, premies, ... en aanpassen van voorwaarden met terugwerkende kracht zonder dat men overgangsmaatregelen voorziet. Als de betrokkenen ontdekken wat er aan de hand is, dan pas volgt de communicatie en blijven de mensen of organisaties met de brokken zitten. Het failliet van het goed bestuur is ondertussen een feit!"