Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 6 november 2010

Steunmaatregelen voor de bijenteelt

06/11/2010 - De laatste jaren horen we uit de wereld van de imkers meer en meer dat het niet goed gaat met de bijen. Er zijn een aantal ziektes die optreden en het aantal bijen blijkt achteruit te gaan.

Bijen kweken, roept bij de meeste mensen iets folkloristisch op; niets is echter minder waar. Bijen zijn van grote economische waarde voor de fruit- en groententeelt. Maar bijen zijn ook van grote ecologische waarde voor de voortplanting van planten en bomen en zorgen voor zo voor de noodzakelijke biodiversiteit.

Het probleem mag dus allerminst onderschat worden.

Er worden een aantal oorzaken naar voren geschoven. Eén van de grootste oorzaken zou zij dat er te weinig bloemen zijn die goed stuifmeel hebben om sterke bijen voort te brengen.

Om deze redenen worden er een aantal initiatieven gestart – zoals de Limburgse imkers in samenwerking met het provinciebestuur Limburg – om ervoor te zorgen dat er volgend jaar veel meer bloemen zouden zijn die voor veel stuifmeel zorgen. Ondermeer de krokus blijkt hier een ideale bloem voor te zijn.

De Vlaamse overheid beschikt zelf over veel gronden; natuurgebieden, wegbermen, parken, groene stroken aan openbare gebouwen, parkeerterreinen, … Plaatsen waar, mits aandacht voor de juiste bloemensoorten, men projectmatig ondersteunend kan werken om het bijenbestand terug gezond te maken.

Klik hier voor de volledige vraag en het antwoord van de minister.