Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 30 november 2010

Provincie Limburg scoort beter dan Vlaanderen op vlak van riolering

30/11/2011 - Tegen 2015 dient het afvalwater van elk huishouden ofwel individueel ofwel collectief gezuiverd te worden. Volgens een artikel in Knack 26, 6 oktober 2010, is 25 à 30 % van de Vlaamse gezinnen niet aangesloten op het rioleringsnet.

Naar aanleiding van dit artikel vroeg Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) de cijfers op van de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Uit deze cijfers zijn opvallende vaststellingen te halen :
  • In tegenstelling tot de cijfers in gans Vlaanderen heeft de provincie Limburg een goed rapport want slechts 10,5% van de gezinnen in de provincie Limburg zijn niet aangesloten op het rioleringsnet.  Hierbij moet dan ook nog eens rekening gehouden worden dat Limburg een landelijke provincie is en 100% ontsluiting nooit mogelijk is.  Limburg scoort dus goed!
  • In Limburg zal het nog beter worden want er staan voor 198 miljoen euro werken gepland voor de komende jaren.  Dit is goed voor de gezinnen, goed voor het milieu en ook nog eens goed voor onze aannemers die hierdoor weer veel garantie hebben op werkgelegenheid.  Aangezien Limburg gekend is als aannemersprovincie bij uitstek en het werken zijn in de provincie Limburg is er ook veel kans dat de Limburgse bedrijven deze contracten kunnen binnen halen.
  • Bovendien zijn er een heel deel slapende dossiers waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een tussenkomst in de kosten doet van 75% tot zelfs 100%. In plaats de toegewezen middelen voor deze slapende dossiers mee te laten slapen zouden we de middelen beter vrij maken en stoppen in recente dossiers.  Hiermee komen er dan middelen vrij om sneller te komen tot optimale rioleringsprojecten waarbij regen- en afvalwater gescheiden worden.  Naar schatting zou dit gaan over minstens 20 miljoen euro vrij te komen middelen.  Hiermee kan je al een aantal mooie dingen realiseren.
  • Maar ook de traagheid van de werken dient voldoende aandacht te krijgen.  De Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten van het Vlaams Parlement, waar Marino Keulen ondervoorzitter van is, legde de vinger al op de wonde. Procedures moeten korter, formaliteiten vermindert! Niemand is immers gebaad met lang aanslepende of slapende dossiers.
In bijlage vindt u zowel de vraag & antwoord, als het nodige cijfermateriaal in bijlage 12 & 3.