Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 5 november 2010

Europa financiert mee in aanleg en vernieuwing van Vlaamse Wegen

05/11/2010 - Ik stelde aan Minister Hilde Crevits, van Mobiliteit en Openbare Werken, een parlementaire vraag over de mogelijke Europese (Co-)financiering van mobiliteitsprojecten in Vlaanderen. In haar antwoord zegt de Minister dat dit ook gebeurt. 

De concrete projecten worden vermeld in haar antwoord. Europa, via EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) financiert volop mee in nieuwe of verbeterde mobiliteitsinfrastructuur : wegen, bruggen, voet- en fietspaden.

Meestal kaderen deze projecten in een breder kader van investeringen in stadsvernieuwing.

De parlementaire vraag en het antwoord van de Minister zijn als bijlage toegevoegd.