Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 18 november 2010

Afritten autosnelwegen worden aangepast tegen spookrijders

18/11/2010 - We horen het geregeld op de radio: "Opgepast, spookrijder gesignaleerd, hou uiterst rechts!" Bij ongevallen met spookrijders is de de materiële en lichamelijke schade groot. Op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits dat er in het voorjaar 2011 initiatieven komen om spookrijden terug te dringen.

Volgens Marino Keulen (Open Vld) telt de federale politie jaarlijks 350 tot 400 spookrijders op de Belgische autosnelwegen. Uit cijfers van het BIVV blijkt dat 5 tot 10% onderschept wordt. Van 1998 tot 2008 werden in België 157 ongevallen geteld die veroorzaakt werden door een spookrijder. De balans van deze aanrijdingen is 52 doden (3 % van het aantal doden op de autosnelwegen) en 123 zwaargewonden. De ongevallen met spookrijders hebben grote gevolgen aangezien het om frontale aanrijdingen gaat met hoge snelheden. Het risico op een dodelijke afloop is acht keer hoger dan bij een klassiek ongeval op de autosnelweg.
"Dankzij de zeer snelle waarschuwingen via de verschillende radiozenders worden reeds veel ongevallen vermeden", zegt Keulen.

Maar zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. Marino Keulen: "Veruit de grootste oorzaak van spookrijden is een vergissing: de auto-bestuurder neemt een afrit in plaats van een oprit van de autosnelweg. Verstrooidheid en onoplettendheid spelen dikwijls een rol maar ook een onoverzichtelijke infrastructuur en slechte signalisatie hebben een impact. Een goede signalisatie gecombineerd met een goede infrastructuur kan veel voorkomen. In 2002 werd het dienstorder LIN/AWV 2002/5 uitgevaardigd. Reeds heel wat op- en afritten werden verbeterd maar uit de cijfers blijkt dat er nog wel wat werk aan de winkel is."

Daarom besloot Marino Keulen de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken met deze cijfers te confronteren en te vragen of er op korte tijd nog bijkomende initiatieven zijn gepland om spookrijden terug te dringen. De minister liet weten dat er dit voorjaar een aantal kleine, maar toch belangrijke ingrepen zullen gebeuren zoals het aanbrengen van wegmarkeringen en het plaatsen van ontbrekende signalisatie. Een dertigtal afritten heeft een structurele aanpak nodig. Wanneer daarmee wordt begonnen, is nog niet bepaald. Marino Keulen is tevreden dat de minister aandacht heeft voor deze problematiek en bereid gevonden werd initiatieven te nemen.