Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 6 oktober 2010

Marino Keulen ondervraagt de Vlaamse ministers

06/10/2010 - Morgen, donderdag 7 oktober in de voormiddag, ondervraagt Marino Keulen in de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van het Vlaams Parlement minister Van den Bossche.

De vraag om uitleg handelt over de beslissing van de minister betreffende de taalvoorwaarden voor koopwoningen bij de Inter-Vilvoordse Huisvestingsmaatschappij. In tegenstelling tot wat de minister verklaard heeft in het Vlaams Parlement blijkt ze niet geruggensteund te worden door een juridisch advies. Wel heeft ze een uitgebreid juridisch advies ontvangen van haar eigen administratie die haar in het ongelijk stelt.

Doordat Vlaams minister Van den Bossche dergelijke standpunten inneemt brengt ze de rechtszekerheid in het gedrang omtrent de hele taalregeling in de sociale huisvestingsector.
De vraag vindt u in bijlage van dit persbericht.

Eveneens op donderdag 7 oktober, maar dan in de namiddag, ondervraagt Marino Keulen in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken minister Crevits over de volgende onderwerpen :
  • Het behalen van het autorijbewijs op 17 jaar.
    Uit cijfers blijkt dat er een daling is van het aantal ongevallen indien men de startleeftijd verlaagt naar 17 jaar in combinatie met een goede begeleiding.(bijlage)
  • Het plaatsen van nieuwe flitspalen en de efficiëntie hiervan.
    Naar aanleiding van het plaatsen van nieuwe flitspalen kwam hierover kritiek vanuit verschillende korpschefs over het nut en het correct inzetten van flitspalen. (bijlage)
  • Beschikbaarheid aan veilige parkings langs de autosnelwegen.
    Deze zomer waren we spijtig genoeg getuige van onveiligheid op de autosnelwegenparkings. Meerdere keren werden vrachtwagens 's nachts in brand gestoken en dit op het moment dat de chauffeurs er in sliepen. Uit nader onderzoek blijkt dat geen enkele parking in Vlaanderen voldoet aan de criteria om de stempel te krijgen van "beveiligde truckerparking". (bijlage)