Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 27 september 2010

Limburg niet van haar beste kant

27/09/2010 - Op 23 september voerde OKRA nog actie in de Vlaamse provincies voor betere bushaltes en een toegangkelijker openbaar vervoer. Eén van de actiepunten was een gebrek aan schuilhuisjes. 

Gisteren ook ontving ik het antwoord van minister Crevits op mijn vraag betreffende schuilhuisjes van De Lijn. In Vlaanderen staan er in totaal 4.679 waarvan 1.074 in Limburg, 952 in Antwerpen, 918 in Oost-Vlaanderen, 1.131 in Vlaams-Brabant en 604 in West-Vlaanderen.

Meeste schadegevallen in Limburg

Gemiddeld kan men dus zeggen dat er bijna 1000 schuilhuisjes staan per provincie met een uitschieter naar beneden voor West-Vlaanderen. Echter, wat betreft schadestatistieken, blijkt Limburg veruit koploper te zijn met in 2009 liefst 118 schadegevallen op een totaal van 337 voor heel Vlaanderen; méér dan 1/3de dus!

Uit bijgevoegde grafiek blijkt bovendien dat de situatie sinds 2007 in Limburg, ook in Antwerpen, verergert.

Oorzaken? Het is niet altijd vandalisme, schade kan ook een gevolg zijn van verkeersongevallen of weersomstandigheden (storm, hagel, …)

Respect en burgerzin

Mochten we over een gelijkaardige statistiek beschikken over treinstations zou Limburg er ongetwijfeld beter uitkomen; we beschikken nu eenmaal over een minimum aan spoorweginfrastructuur. Maar toch, toch toont Limburg zich hier niet van haar beste kant; 1 op de 9 schuilhuisjes is beschadigd terwijl dit in West-Vlaanderen, met maar 604 schuilhuisjes, slechts 1 op 21 is. Een oproep tot respect voor openbaar bezit is hier wel op haar plaats; per slot van rekening worden ook die schuilhuisjes geplaatst en hersteld met belastingsgeld, met geld van ons allemaal!

Bekijk hier het persartikel in het belang van Limburg.