Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 8 juli 2010

Ontslag van Bourgeois en Muytrers heeft WEL een administratieve mallemolen op gang gebracht

08/07/2010 - Men laat nu uitschijnen dat de minister-president gewoon ervoor gezorgd heeft dat de kabinetsmedewerkers van Bourgeois en Muyters werden overgenomen, zonder gevolg voor de medewerkers zelf. Inderdaad, de kabinetsmedewerkers zullen er weinig van gemerkt hebben, maar, kabinetsmedewerkers hebben een eigenaardig statuut; “sui generis” heet dat. 

Ze hebben een éénzijdige aanstelling; de minister tekent hun aanstellingsbesluit, de medewerker tekent niet mee omdat hij bij ministerieel besluit aangesteld wordt. Als die minister die hem of haar aanstelt ontslag neemt, vervalt meteen het aanstellingsbesluit.

Dus moet er een ontslagbesluit opgemaakt. Om C4s te vermijden wordt op dezelfde dag een nieuw aanstellingsbesluit opgemaakt waardoor de medewerker onder de hoede komt van de minister-president, en als de ontslagnemende ministers terug hun eed afleggen, wordt heel die procedure in omgekeerde richting herhaald.

Administratief komt er dus weldegelijk een mallemolen op gang, inclusief besluiten van de Vlaamse regering want de regering moet kennis nemen van het ontslag van de ministers, er dient een bevoegdheidsoverdrachtenbesluit opgesteld, etc. Bovendien gebeurt de aanstelling van kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs bij besluit van de regering.

Zijn er ontslagen gevallen? Nee, maar om de medewerkers in dienst te houden is er een administratie verschillende dagen bezig om honderden bladzijden papier klaar te stomen zodat er niemand echt op straat komt te staan en er een rechtsgrond blijft om de lonen van al die medewerkers uit te kunnen betalen.